Kontrast:
Rozmiar czcionki:
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu główne serwisu

Podpisaliśmy umowę na przebudowę płyty Rynku

W dniu 26 maja 2017 roku Burmistrz Gminy Paczków - Artur Rolka podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. „Paczków i Javornik. Dwa miasta, jedna historia” z Programu Interreg V-A Republika  Czeska – Polska, oś priorytetowej nr 2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia.

Całkowita wartość projektu to 2 503 526,79 € z czego kwota dofinansowania to 85 % kosztów kwalifikowanych. 

Całkowita wartość projektu dla Gminy Paczków wynosi 1 361 545,79 euro, to kwota ok. 5,99 mln zł, natomiast całkowita kwota dotacji z EFRR wynosi 1 157 313,92 euro (ok. 5, 1 mln zł).

W ramach projektu zaplanowano adaptację i rewitalizację zabytkowej Płyty Rynku, z wydzieleniem 45 nowych miejsc parkingowych. Wszystkie prace związane z przebudową Płyty Rynku będą prowadzone w ścisłej współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Pozostała część terenu zostanie zaadaptowana według historycznych planów, powstaną zielone strefy odpoczynku, zostanie odtworzona zabytkowa fontanna, która niegdyś zdobiła Rynek.

Ponadto powstanie Transgraniczne Centrum Informacji Turystycznej w Paczkowie z infokioskiem obsługiwanym w językach: polskim, czeskim, niemieckim i angielskim. Inne działania założone w projekcie po polskiej stronie dotyczą m.in. stworzenia stacji rowerowej, wyznaczenia szklaku pieszo-rowerowego oraz budowę altan rekreacyjno–wypoczynkowych na terenie gminy, gdzie będzie można  skorzystać z grilla czy pieca chlebowego. Pętla szlaku rowerowego będzie prowadziła przez Paczków, Kozielno, Kamienicę Nyską, Gościce Lisie Kąty, a następnie przez granicę państwa do Javornika, ponownie przez granicę, Ujeździec i Stary Paczków.

Zaplanowano również wydanie publikacji i materiałów informacyjnych dla grup ze specjalnymi potrzebami (osoby niedowidzące, informacje dla osób o ograniczonej mobilności itp.). Dodatkowo powstanie mobilna aplikacja GPS, zawierająca ofertę turystyczną skierowaną do rodzin z dziećmi, seniorów oraz osób aktywnych, natomiast w sezonie letnim będzie możliwość bezpłatnego zwiedzania miasta z przewodnikiem. Przy wjazdach do miast pojawią się bilbordy reklamowe, prezentujące wydarzenia mające miejsce po obu stronach granicy.

W partnerskim mieście Javorniku w  zabytkowym budynku – byłego sądu powstanie historyczne muzeum paczkowsko-javornickie. Zakupiony tam bilet wstępu umożliwi wypożyczenie roweru i przejażdżkę szlakiem rowerowym do Paczkowa.

Początek prac przy przebudowie Płyty Rynku planowane jest na wrzesień.

DSC_0209.jpegDSC_0208.jpeg


Urząd Miejski w Paczkowie
ul. Rynek 1
48-370 Paczków
tel. +48 77 431 67 91
fax +48 77 544 90 04
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 2029048
w tym miesiącu: 13918
dzisiaj: 143