Kontrast:
Rozmiar czcionki:
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu główne serwisu

Dofinansowanie na wsparcie kształcenia ogólnego

Gmina Paczków wraz z Fundacją ART PROJEKT pozyskała dofinansowanie na realizację projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie  9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego. Pierwszy z nich „Szkoły Marzeń w Gminie Paczków” skierowany jest dla szkół podstawowych: PSP nr 2 w Paczkowie, PSP nr 3 w Paczkowie, Szkoły Podstawowej w Trzeboszowicach oraz Szkoły Podstawowej w Kamienicy. Całkowity koszt projektu wynosi 1 007 577,05 zł, natomiast wnioskowana kwota wsparcia to – 955 165, 05 zł. Wkład własny do projektu – wynajem pomieszczeń w szkołach.

Czas trwania projektu: maj 2017 r.  – czerwiec 2019 r.

W projekcie „Gimnazjum Marzeń w Gminie Paczków” będą uczestniczyli uczniowie z klas gimnazjalnych. Całkowite koszty projektu – 593 558, 08 zł, a wnioskowana kwota wsparcia wynosi 563 618 , 08 zł. W związku z wprowadzeniem reformy w systemie oświaty z dniem  1 września 2017 r. Publiczne Gimnazjum zostanie włączone do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Paczkowie, tym samym może zaistnieć konieczność zmiany beneficjenta z Gimnazjum na PSP nr 3 w Paczkowie.

Realizacja projektu: maj 2017 r. – maj 2019 r.

Celem projektów jest wzrost poziomu jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej w Gminie Paczków poprzez warsztaty i szkolenia dla nauczycieli oraz dodatkowe zajęcia dla uczniów (przyrodnicze, matematyczne, językowe, metoda eksperymentalną). Ponadto zostaną zakupione pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do wykorzystania w projekcie, np. tablice interaktywne, projektor, laptopy. Zostaną doposażone także pracownie matematyczne i przyrodnicze.


Urząd Miejski w Paczkowie
ul. Rynek 1
48-370 Paczków
tel. +48 77 431 67 91
fax +48 77 544 90 04
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 1984364
w tym miesiącu: 23343
dzisiaj: 37