Kontrast:
Rozmiar czcionki:
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu główne serwisu

Zamówienia publiczne

Przetarg pn.: Budowa Transgranicznego Centrum Obsługi Turystów w Paczkowie - adaptacja zabytkowej płyty Rynku w Paczkowie w ramach realizacji projektu "Paczków i Javornik. Dwa miasta, jedna historia", nr reg. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000287, w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska, osi priorytetowej 2; priorytetu inwestycyjnego Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich rozwój.
 
Termin składania ofert upływa w dniu 8 sierpnia 2017r.  o godzinie 15:00
 
Link strona Zamawiającego:
tutaj  

...............................................................................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe - nadzór inwestorski - Budowa Transgranicznego Centrum Obsługi Turystów w Paczkowie - adaptacja zabytkowej płyty Rynku w Paczkowie.

Termin składania ofert  upływa w dniu 8 sierpnia 2017r.  o godzinie 12:00.

Pełna treść zaproszenia do pobrania http://www.paczkow.bip.net.pl/?c=262

...............................................................................................................................................................................................................

Informacja z otwarcia ofert dot. przetargu pn.: Budowa Transgranicznego Centrum Obsługi Turystów w Paczkowie - adaptacja zabytkowej płyty Rynku w Paczkowie w ramach realizacji projektu "Paczków i Javornik. Dwa miasta, jedna historia", nr reg. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000287, w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska, osi priorytetowej 2; priorytetu inwestycyjnego Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich rozwój.

Link strona Zamawiającego: http://www.paczkow.bip.net.pl/?a=6780

...............................................................................................................................................................................................................

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Budowy Transgranicznego Centrum Obsługi Turystów w Paczkowie - adaptacja zabytkowej płyty Rynku w Paczkowie w ramach realizacji projektu "Paczków i Javornik. Dwa miasta, jedna historia", nr reg. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000287, w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska, osi priorytetowej 2; priorytetu inwestycyjnego Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich rozwój.

Więcej informacji na stronie Zamawiającego: http://www.paczkow.bip.net.pl/?a=6780

...............................................................................................................................................................................................................

 

 


Urząd Miejski w Paczkowie
ul. Rynek 1
48-370 Paczków
tel. +48 77 431 67 91
fax +48 77 544 90 04
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 1292934
w tym miesiącu: 43415
dzisiaj: 863