Kontrast:
Rozmiar czcionki:
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu główne serwisu

Podpisaliśmy umowę na przebudowę dworca autobusowego

30 czerwca 2017 roku w sali Powiatowego Muzeum w Nysie została podpisana umowa na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 poddziałanie 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych na realizację zadania pn. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gminą Grodków, która jest liderem projektu. Celem projektu jest poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Gminie Grodków i Gminie Paczków, poprzez rozwój czystych, bezpiecznych i efektywnych form transportu publicznego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego. Zakres prac dla Paczkowa obejmuje przebudowę dworca autobusowego, który będzie służył jako główne centrum przesiadkowe w Paczkowie, zwiększenie liczby miejsc parkingowych wokół murów miejskich, budowę ścieżek rowerowych oraz przebudowę istniejących ścieżek spacerowych (w celu ułatwienia dotarcia do głównego przystanku autobusowego w Paczkowie).

Całkowita wartość zadania po stronie Gminy Paczków wynosi 2.861.015,50 zł, z czego kwota dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowalnych – 2.407.268,50 zł, a dofinansowanie – 2.046.178,21 zł.

 

 

 


Urząd Miejski w Paczkowie
ul. Rynek 1
48-370 Paczków
tel. +48 77 431 67 91
fax +48 77 544 90 04
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 1937475
w tym miesiącu: 42759
dzisiaj: 216