Kontrast:
Rozmiar czcionki:
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu główne serwisu

Podpisaliśmy umowę na adaptację płyty Rynku z wykonawcą

21 września 2017 r. Burmistrz Gminy Paczków - Artur Rolka podpisał umowę na adaptację płyty Rynku z Dyrektorem Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego "Steinbudex - J.M" Jerzym Majorkiem, wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu.

Umowa dotyczy budowy Transgranicznego Centrum Obsługi Turystów w Paczkowie - adaptacja zabytkowej płyty Rynku w Paczkowie w ramach realizacji projektu "Paczków i Jawornik. Dwa miasta, jedna historia", nr reg. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000287, Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska, osi priorytetowej 2; priorytetu inwestycyjnego:Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich rozwój.

DSC_0603.jpegDSC_0605.jpegDSC_0607.jpeg

 

 

 


Urząd Miejski w Paczkowie
ul. Rynek 1
48-370 Paczków
tel. +48 77 431 67 91
fax +48 77 544 90 04
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 2029114
w tym miesiącu: 13984
dzisiaj: 209