Kontrast:
Rozmiar czcionki:
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu główne serwisu

Fontanna w parku zostanie zmodernizowana!

Gmina Paczków w ramach przedsięwzięcia pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków” realizuje m.in. przebudowę ciągów pieszych, modernizację fontanny czy wydzielenie miejsc parkingowych.

Zakończono I etap prac polegających na wykonaniu ścieżek pieszo-rowerowych poprzez przebudowę istniejących ciągów pieszych. Ułożono nową nawierzchnię z kostki, która znacznie poprawi funkcjonalność i estetykę parku znajdującego się przy murach miejskich od kościoła pw. MBNP,  tj. ulicy E. Plater w kierunku ul. Kołłątaja (Zespołu Szkół w Paczkowie).

Wykonawca przystępuje do kolejnej części projektu tj. modernizacji fontanny w centralnej części parku. Fontanna uzyska nową formułę nawiązującą stylistycznie do dawnej architektury placu i otaczających go budynków. Dodatkową atrakcją podkreślającą zarówno architekturę samej fontanny, jak i kompozycję całego placu będzie jej podświetlenie. Prace uzupełni gruntowna modernizacja ciągów pieszych i wyposażenie ich w elementy małej architektury. Planuje się wykonanie nowych 18 szt. ławek, czy 18 szt. koszy na śmieci i 3 kosze na psie odchody. Zakres robót zawiera także m.in.: wydzielenie miejsc postojowych wraz z drogą dojazdową (parking otwarty) dla samochodów osobowych, budowa lub montaż systemowej toalety publicznej z dostępem dla osób niepełnosprawnych, budowa dworca autobusowego jako centrum przesiadkowe wraz z zagospodarowaniem terenu. Istotnym elementem dopełniającym końcowy efekt prac będzie montaż oświetlenia, które podkreśli i wydobędzie specyficzny klimat zmodernizowanej przestrzeni. W ramach projektu planuje się montaż 21 lamp. Należy podkreślić kompleksowość projektu, który zarówno gruntownie zmienia wizerunku tej części alejek poprzez rewitalizację przestrzeni publicznej i nadanie jej nowych funkcji – estetycznych, jak i w odniesieniu do całego miasta, dzięki podwyższeniu standardów modernizacji przestrzeni. Całkowita wartość dofinansowania to 2.046.178,21 zł. Zakończenie prac planowane jest do końca listopada 2018 roku.

Jest dla nas ważne, że to co robimy zyskuje Państwa aprobatę. Przyczyni się to na pewno do zwiększenia atrakcyjności tej części miasta w obliczu realizowanej właśnie inwestycji. Zadanie jest realizowane dzięki dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 poddziałanie 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych.

 

 


Urząd Miejski w Paczkowie
ul. Rynek 1
48-370 Paczków
tel. +48 77 431 67 91
fax +48 77 544 90 04
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 2333901
w tym miesiącu: 33385
dzisiaj: 626