• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu główne serwisu

Strona główna

 • Spotkanie dla Rolników w związku z remontowaną drogą wojewódzką przy ul. Jana Pawła II

  herb1.jpeg
  Burmistrz Gminy Paczków oraz Przedstawiciel  Firmy BUDIMEX S.A. działając jako Wykonawca zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 zaprasza na spotkanie  rolników, którzy są właścicielami lub dzierżawią działki za ul. Młyńską. Spotkanie odbędzie się 23 lipca 2019 r. o  godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie, ul. Rynek 1. Spotkanie dotyczy przejazdu przez remontowaną drogę wojewódzką nr 382 podczas żniw do pól. Podczas spotkania omówiona zostanie trasa dojazdu. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.  
  Data publikacji:
 • UWAGA WANDALE!

  4542_1412920142.jpeg
  W ubiegłym tygodniu doszło do dewastacji zraszacza powietrza RETRO przy Urzędzie Miejskim w Paczkowie, dzięki monitoringowi miejskiemu sprawca zdarzenia został zatrzymany. Przyznał się do winy i zobowiązał się do poniesienia kosztów wymiany zniszczonego elementu. Czujne oko kamery przynosi efekty, mamy nadzieję, że dzięki temu w znacznym stopniu zostanie poprawione bezpieczeństwo w naszym mieście. Przestrzegamy innych wandali.
  Data publikacji:
 • Lipcowa sesja Rady Miejskiej

  DSC_1404.jpeg
  3 lipca 2019 r. odbyła się sesja Rady Miejskiej w Paczkowie, w której uczestniczyło 12 radnych. Tradycyjnie obrady otworzył Przewodniczący Wiesław Barabasz, a następnie wybrano sekretarza obrad – panią Ewę Szlosek, zatwierdzono protokół z poprzednich sesji. Pierwszym punktem było sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. Burmistrz Artur Rolka przedstawił m.in. informację o trwających inwestycjach na terenie gminy oraz prezentację multimedialną zawierającą fotorelację z wizyty edukacyjno-patriotycznej na Litwie u partnera Gminy Ejszyszki. Ponadto wysłuchano sprawozdania z prac Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Obrady rozpoczęto od podjęcia uchwał w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2019 r. i wieloletniej prognozy finansowej. Radni głosowali nad uchwałami dot. likwidacji Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Paczkowie, w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie miasta Paczkowa. Ponadto uchwalono zasady korzystania z parkingu i miejsc postojowych oraz ustalono sposób sprawowania pogrzebu przez Gminę Paczków. Parkingi na Rynku oraz w jego obrębie będą udostępniane bezpłatnie dla pojazdów do 3,5 tony,  a użytkownik pojazdu wjeżdżając na Rynek musi stosować się do znaków drogowych. W czasie parkowania pojazd nie może zasłaniać linii parkingowych, a przede wszystkim zanieczyszczać nawierzchni wyciekami płynów lub innych substancji ropodobnych. Dodatkowo na niniejszej sesji dobezpieczono środki finansowe w wysokości 1 116 000,00 zł w celu podpisania umowy z wyłonionym w przetargu nieograniczonym Wykonawcą na realizację zadania pn. „Zagospodarowania budynku szkoły przy ulicy Kościelnej” w ramach projektu "Rewitalizacja miasta Paczków". W tym dniu wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.      
  Data publikacji:
 • Powitanie lata w Paczkowie

  DSC_1514.jpeg
  W weekend miło spędziliśmy czas podczas Pikniku na Powitanie Lata połączonego z Targami Rzemiosła Tradycyjnego Pogranicza Paczkowsko-Javornickiego. Dziś, kiedy już na paczkowskim Rynku zrobiło się cicho i pusto, a po piknikowej scenie nie ma już śladu przeżyjmy raz jeszcze te radosne chwile. Powspominajmy niezwykłe automobile, ciekawe stoiska i wspaniałe występy naszych lokalnych zespołów oraz zdolnej młodzieży. Wydarzenie rozpoczął kolorowy korowód klasycznych aut, które przywitał ze sceny Burmistrz Artur Rolka. Komandorzy Rajdu pan Zbigniew Jezierski i Jan Bojanowski w dokonali prezentacji wszystkich zabytkowych samochodów, a publiczność wybrała najciekawsze auto Rajdu „Śląsk”, tj. TRIUMPH 1500TR. Ponadto w tym dniu gościliśmy delegację z miasta partnerskiego Einbeck w Niemczech, w osobach pana Dirka Ebrechta i pani Eleonore Hedman. Rewelacyjną atmosferę panującą w sobotę w Paczkowie zapewniały również stoiska z miodami, produktami pszczelimi, rękodziełem, zabawkami. Ciekawe stoisko zaprezentowała jednostka OSP Dziewiętlice, wystawiając przedmioty związane z historią pożarnictwa.  W czasie imprezy pojawiły się m.in. zabawy dla dzieci z animatorami, bezpłatnie można było pomalować buzię, skręcić balony, czy zrobić pamiątkowe zdjęcie z Minionkami.  Na scenie nie zabrało występów zespołów Ale Babki Plus, Dziewiętliczanki i Nobis oraz wokalistek Kamili Bielewicz, Martyny Jasińskiej, Nicoli Lazar oraz Kornelii Bogdanowicz. Głównym punktem programu była prezentacja klasycznych samochodów z lat 1935-1985 pochodzących z Polski, Niemiec, Czech, Holandii oraz Danii, które wzbudziły wielkie zainteresowanie wśród publiczności. W trakcie pikniku wręczono również nagrody w konkursie „Limeryk o Paczkowie” organizowanego przez Stowarzyszenie PEGAZ i Bibliotekę Publiczną w Paczkowie pod patronatem Burmistrza Gminy Paczków.  Imprezie towarzyszyła akcja poboru krwi organizowana przez Klub HDK przy zakładzie FAMAD. Zapraszamy zatem do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia.
  Data publikacji:
 • Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni

  5038_1444302077.jpeg
  Burmistrz Gminy Paczków informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Gminy posiadają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Mając na uwadze powyższe mieszkańcy gminy zobowiązani są do wypełnienia „zgłoszenia do gminnej ewidencji”. Na podstawie zgłoszenia Gmina uaktualni wymaganą przepisami prawa ewidencję zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków. Zgłoszenia zobowiązani są dokonać wszyscy właściciele/użytkownicy nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Paczków. Druk zgłoszenia dostępny jest u Sołtysa wsi, w Urzędzie Miejskim w Paczkowie, jak również na stronie internetowej www.bip.paczkow.pl Wypełnione zgłoszenie należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Paczkowie lub przekazać Sołtysowi.
  Data publikacji:
 • Ogłoszenie o przetargu

  Paczków_ul-2.jpeg
  Burmistrz Gminy Paczków ogłosił I przetarg ustny nieograniczony na zbycie na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Paczków oznaczonych numerami działek 462/4 o pow. 0,0923 ha, 462/5 o pow. 0,0977 ha, 462/6 o pow. 0,1030 ha położonych w Paczkowie przy ul. gen. Stefana Grota - Roweckiego. Więcej informacji na http://www.paczkow.bip.net.pl/?a=8337
  Data publikacji:
 • Wizyta edukacyjno-patriotyczna na Litwie

  IMG_20190626_124028.jpeg
  W dniach od 25 do 29 czerwca 2019 r. odbyła się wycieczka edukacyjno-patriotyczna do Ejszyszek na Litwie – miasta partnerskiego naszej Gminy.
  Data publikacji: 03-07-2019 14:54
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i użytkowania

  4542_1412920142.jpeg
  Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i użytkowania
  Data publikacji: 02-07-2019 09:28
 • Burze z gradem!

  image001.jpeg
  KOMUNIKAT WCZK : IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 opolskie (wszystkie powiaty) od 15:00/01.07 do 24:00/01.07.2019 deszcz 50 mm, porywy 110 km/h. Dotyczy powiatow: wszystkie powiaty.
  Data publikacji: 01-07-2019 14:52

Urząd Miejski w Paczkowie
ul. Rynek 1
48-370 Paczków
tel. +48 77 431 67 91
fax +48 77 544 90 04
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 2414028
w tym miesiącu: 25916
dzisiaj: 109