• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg na kanalizację sanitarną na Osiedlu Wieszczy w trakcie rozstrzygnięcia

W wyniku przeprowadzonego przetargu na Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paczków w rejonie ulic: Konopnickiej, Wyspiańskiego, Prusa, Kochanowskiego, Reymonta, Norwida  ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków " wpłynęły 3 oferty. Aktualnie trwają prace nad wyłonieniem wykonawcy.  

Przedmiot zamówienia obejmuje uzbrojenie terenu miejscowości Paczków w rejonie ulic: Konopnickiej, Wyspiańskiego, Prusa, Kochanowskiego, Reymonta, Norwida w kanalizację sanitarną umożliwiającą odbiór ścieków sanitarnych z posesji i przetransportowanie ścieków do kanalizacji miejscowości Paczków skąd ścieki sanitarne trafią do oczyszczalni w Paczkowie. Zakres zadania obejmuje: wykonanie sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 160/200 mm o łącznej długości – 1097,45  mb, wykonanie rurociągu tłocznego z rur PEHD DN 90 mm o łącznej długości – 418,3 mb, wykonanie podziemnych przepompowni ścieków sanitarnych wraz z zagosp.  terenu - 1 szt. wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 160mm o łącznej długości – 1004,29 mb oraz montaż filtrów podwłazowych – 15 szt.

Zadanie dofinansowano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML

Urząd Miejski w Paczkowie
ul. Rynek 1
48-370 Paczków
tel. +48 77 431 67 91
fax +48 77 544 90 04
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 2582168
w tym miesiącu: 19843
dzisiaj: 609

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1