Kontrast:
Rozmiar czcionki:
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu główne serwisu

Urząd Miejski

URZĄD MIEJSKI W PACZKOWIE 

adres: 48-370 Paczków, ul. Rynek 1
tel. +48 77 431 67 91
fax +48 77 544 90 04
www: www.paczkow.bip.net.pl
e-mail:

NIP: 753-00-14-002
Regon: 000529373

Godziny pracy UM:

Burmistrz przyjmuje interesantów w siedzibie Urzędu Miejskiego w każdy poniedziałek od godz. 12.00 do godz. 15.00.

Godziny pracy kasy UM:

UWAGA! KASA URZĘDU MIEJSKIEGO ZMIENIŁA LOKALIZACJĘ - OD 1 LUTEGO 2013 ROKU KASA UM DOSTĘPNA JEST NA PARTERZE (OBOK URZĘDU STANU CYWILNEGO).

Konta bankowe: 
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie 
nr 55 9588 0004 1720 0000 2000 0010 (opłata skarbowa, podatki i opłaty lokalne, sprzedaż alkoholu) 
wpłaty zagraniczne: 
swift code: PLGBWCPLPP

WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO W PACZKOWIE

URZĄD STANU CYWILNEGO / WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

parter, pokój nr 5
Naczelnik Wydziału / Kierownik USC: Renata Sobula
Kontakt e-mail:  
tel. (77) 431 67 91 wew. 120

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należą sprawy dotyczące w szczególności:

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno – opiekuńczych, a w szczególności dotyczących:

- organizowanie uroczystości nadania imienia dziecku oraz długoletniego pożycia małżeńskiego,
- wnioskowanie do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie jubilatom odznaczeń długoletniego pożycia małżeńskiego,

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI 

parter, pokoje nr 1, 3, 4
Naczelnik Wydziału: Sebastian Kornaś
Kontakt e-mail:  
tel. (77) 431 67 91 wew. 110,111, 114, 115

Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w szczególności należy:

- wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
- wykonywanie zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy,
- tworzenie i utrzymywanie terenów zielonych,
- nadzór nad gospodarką odpadami na terenie Gminy,
- wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia,

- rolnicze wykorzystanie gruntów,
- rekultywacja nieużytków oraz zdewastowanych i zdegradowanych i użyźniania innych gruntów,

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

I piętro, pokoje nr 8, 10, 11
Naczelnik Wydziału / Sekretarz: Iwona Cymara
Kontakt e-mail:
tel. (77) 431 67 91 wew. 102,103

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należą sprawy dotyczące w szczególności:

BIURO RADY MIEJSKIEJ
II piętro, pokój nr 14
Kontakt e-mail:
tel. (77) 431 67 91 wew. 160

ARCHIWUM URZĘDU MIEJSKIEGO

budynek ZUKiM - ul. Mickiewicza 3 
tel. (77) 431 64 22 wew. 44
 

WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY

II piętro, pokoje nr 16, 17, 18
Naczelnik Wydziału / Skarbnik Gminy: Dariusz Wąsiak
Kontakt e-mail:
tel. (77) 431 67 91 wew. 180, 181, 182, 183, 184, 186, 188

Do zadań Wydziału Finansowo – Budżetowego należy:

KASA URZĘDU MIEJSKIEGO

pater, obok Urzędu Stanu Cywilnego (na wprost wejścia głównego)
Kontakt e-mail:
tel. (77) 431 67 91 wew. 185

Do zadań kasy należy przyjmowanie wszelkich wpłat gotówkowych, np. podatków czy opłat lokalnych.

WYDZIAŁ OŚWIATY

II piętro, pokój nr 15
Naczelnik Wydziału: Katarzyna Rolka
Kontakt e-mail:
tel. (77) 431 67 91 wew. 170, 171

Do zadań Wydziału Oświaty należy prowadzenie spraw związanych z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego gminne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, a w szczególności spraw dotyczących:

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH

ul. Wojska Polskiego 32, tel. / fax (77) 435 49 39
Naczelnik Wydziału: Katarzyna Lelek
www: www.paczkow.bip.net.pl, e-mail:  
godziny pracy: pon - pt. 7.00-15.00
 

Do zadań Wydziału Spraw Społecznych należą sprawy dotyczące:

Zadania te realizowane są w szczególności poprzez :

WYDZIAŁ KOORDYNACJI PROGRAMÓW EUROPEJSKICH I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

parter, pokój nr 5a
Kontakt e-mail: ; maria.brodziak@paczkow.pl; ewa.grabowska@paczkow.pl, diana.vitasek@paczkow.pl 
tel. / fax (77) 431 67 91 wew. 150, 151

Do zadań Wydział Koordynacji Programów Europejskich i Rozwoju Przedsiębiorczości należą sprawy w szczególności dotyczące:

STANOWISKA SAMODZIELNE 

RADCA PRAWNY

I piętro, pokój nr 9
tel. (77) 431 67 91

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

parter, pokój nr 5a
Kontakt e-mail:
tel. (77) 431 67 91 wew. 151

INFORMACJA I PROMOCJA

parter, pokój nr 5a
Kontakt e-mail:   
tel. (77) 431 67 91 wew. 150

PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

II  piętro, pokój nr 13
Kontakt e-mail:  
tel. (77) 431 67 91 wew. 190

PEŁNOMOCNIK DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH / ZWALCZANIA NARKOMANII 

ul. Wojska Polskiego 32, tel. / fax (77) 435 49 39
e-mail:  


Urząd Miejski w Paczkowie
ul. Rynek 1
48-370 Paczków
tel. +48 77 431 67 91
fax +48 77 544 90 04
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 2095924
w tym miesiącu: 34288
dzisiaj: 99