• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Burmistrz

Burmistrz Gminy Paczków
mgr Artur Rolka

Wybrany na Burmistrza Gminy Paczków w Wyborach Samorządowych 2018, zaprzysiężony 22 listopada 2018 r.


Do zakresu zadań Burmistrza Gminy Paczków należy m.in.:

Burmistrz Gminy Paczków przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 12:00-15:00.

Kontakt z Burmistrzem Gminy Paczków:

Urząd Miejski w Paczkowie
ul. Rynek 1, 48-370 Paczków
tel. (77) 431 67 91, fax (77) 544 90 04 
e-mail: um@paczkow.pl  


Zastępca Burmistrza Gminy Paczków
mgr Sebastian Kornaś 

Do zadań Zastępcy Burmistrza, będącego jednocześnie Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, należy:

Kontakt z Zastępcą Burmistrza Gminy Paczków:

Urząd Miejski w Paczkowie
ul. Rynek 1, 48-370 Paczków
tel. (77) 431 67 91 wew. 111, fax (77) 544 90 04 
e-mail: sebastian.kornas@paczkow.pl  

Wersja XML

Urząd Miejski w Paczkowie
ul. Rynek 1
48-370 Paczków
tel. +48 77 431 67 91
fax +48 77 544 90 04
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 2583738
w tym miesiącu: 21413
dzisiaj: 96

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1