Kontrast:
Rozmiar czcionki:
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu główne serwisu

Projekty realizowane przez Gminę Paczków - informacje

 • Projekty realizowane na terenie województwa opolskiego w ramach RPO 2014-2020

  RPO.jpeg
  Zachęcamy do zapoznania się z listą beneficjentów i projektów realizowanych na terenie województwa opolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.
  Data publikacji:
 • Drugi etap rozbudowy OSP Gościce

  DSC_1752.jpeg
  W ubiegłym roku rozpoczęto I etap rozbudowy i przebudowy OSP Gościce, który dotyczył robót ziemnych, wykonania ław fundamentowych oraz izolacji pionowych i kanalizacji sanitarnej. Dodatkowo przeprowadzono zakup i montaż szamba.
  Data publikacji:
 • Trwa zagospodarowanie stawu przy Klonowej!

  DSC_1068.jpeg
  Firma Obsługa Inwestycji Dachowych Piotra Gładysza rozpoczęła prace przy zadaniu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie stawu przy ulicy Klonowej”.
  Data publikacji:
 • Kolejne przetargi rozstrzygnięte!

  DSC_0183.jpeg
  W marcu rozstrzygnięto dwa przetargi nieograniczone dot. zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków” finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.
  Data publikacji:
 • Rozpoczyna się termomodernizacja „Trójki”

  DSC_0289.jpeg
  Gmina Paczków rozstrzygnęła przetarg nieograniczony na wykonanie „Termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Paczkowie przy ul. 1 Maja”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 – Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.  
  Data publikacji:
 • Rozpoczęto prace przy remoncie ciągów pieszo-rowerowych

  dworzec.png
  Rozpoczęto realizację projektu pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków”.
  Data publikacji:
 • Kanalizacja sanitarna na ul. Robotniczej rozpoczęta!

  image000000_05.jpeg
  Trwają prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w Paczkowie na ul. Robotniczej finansowanej ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Jest to efekt realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków " - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paczków, ul. Robotnicza. Umowę podpisano z firmą WODGAZ Arkadiusza Kosentki, Aleksandry Michalskiej Spółka Jawna z Opola. Wartość umowy to 1.685.100,00 zł, z tego dofinansowanie wynosi 782.197,55 zł.  
  Data publikacji:
 • Budowa wiat rekreacyjnych

  image000000_04.jpeg
  W ramach projektu pn. „Paczków i Javorník. Dwa miasta, jedna historia”  realizowanego dzięki dofinansowaniu z Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, oś priorytetowa nr 2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia rozpoczęto prace nad budową 5 wiat rekreacyjnych.  
  Data publikacji:
 • Ruszyła modernizacja oczyszczalni ścieków w Paczkowie

  31957461_2022760967987450_7300963530071605248_n.jpeg
  W dniu 27 kwietnia br. firma WODGAZ z Opola - wykonawca robót budowlanych, rozpoczął realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków”, nr POIS.02.03.00-00-0213/16, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
  Data publikacji:
 • Rozstrzygnięto przetarg na Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków

  DSC_0033.jpeg
  Gmina Paczków w partnerstwie z Gminą Grodków realizuje projekt „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków”.
  Data publikacji:

Urząd Miejski w Paczkowie
ul. Rynek 1
48-370 Paczków
tel. +48 77 431 67 91
fax +48 77 544 90 04
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 1702686
w tym miesiącu: 28254
dzisiaj: 1258