• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Złożone wnioski o dofinansowanie

 • Dofinansowania unijne w Gminie Paczków

  Brak opisu obrazka
  Od początku 2015 roku złożono wiele wniosków o dofinansowania. W tabelkach przedstawiono projekty dotyczące wniosków o dofinansowania złożonych i takich, które będą złożone do końca 2016 roku.
  Data publikacji:
 • Gmina Paczków złożyła wniosek o dofinansowanie projektu na przebudowę Płyty Rynku w Paczkowie

  Brak opisu obrazka
  W październiku 2016 r. Gmina Paczków złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. Zachowanie dziedzictwa kulturowego miasta Paczków jako Pomnika Historii poprzez przebudowę Płyty Rynku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura.
  Data publikacji:
 • Złożyliśmy kolejny kanalizacyjny wniosek

  Brak opisu obrazka
  Gmina Paczków 24.02.2017 r. złożyła wniosek o dofinansowanie do konkursu zamkniętego na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków- etap II’ w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.  
  Data publikacji:
 • Wnioskujemy o dotację na termomodernizację

  Brak opisu obrazka
  Gmina Paczków złożyła partnerski wniosek  o dofinansowanie pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego".
  Data publikacji:
Wersja XML

Urząd Miejski w Paczkowie
ul. Rynek 1
48-370 Paczków
tel. +48 77 431 67 91
fax +48 77 544 90 04
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 2586363
w tym miesiącu: 24038
dzisiaj: 127

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1