Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowy ustrój szkolny w Gminie Paczków

16 lutego 2017 r. podczas sesji Rady Miejskiej w Paczkowie, została podjęta uchwała nr XXXI/ 249/2017 w sprawie  projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Paczków.

Prace nad projektem uchwały trwały od czerwca ubiegłego roku i zostały poprzedzone konsultacjami z dyrektorami szkół, nauczycielami oraz Kuratorium Oświaty w Opolu. W projekcie uchwały, poza dobrem uczniów, uwzględniono również zachowanie jak największej liczby miejsc pracy dla nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi w szkołach. Uwzględniono także warunki lokalowe i dostępność do infrastruktury sportowej. We wszystkich prowadzonych przez Gminę szkołach nadal będą funkcjonować świetlice szkolne i system jednozmianowy.

W myśl projektu uchwały uczniowie, nauczyciele i pracownicy wszystkich dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych w Gminie Paczków staną się od 1 września 2017 r. uczniami, nauczycielami  i pracownikami ośmioletnich szkół podstawowych.  

Dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Paczków będzie kształtować się następująco:

Projekt  uchwały skierowany został do Kuratorium Oświaty w Opolu w celu zaopiniowania.

 

 

Wersja XML