Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie Subregionu Południowego w Otmuchowie

Dnia 24.02.2017 w Otmuchowie miało miejsce Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Subregion Południowy. Gminę Paczków reprezentował Burmistrz Artur Rolka wraz z Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji – Sebastianem Kornasiem. Spotkanie poprowadził Starosta - Czesław Biłobran W spotkaniu uczestniczył również przedstawiciel Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych, który szczegółowo omówił planowane nabory w  2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Ponadto podczas spotkania zostały omówione bieżące działania związane z funkcjonowaniem Subregionu Południe, ustalono plan pracy na 2017 rok,.

Fot. http://www.powiat.nysa.pl/

 

Wersja XML