Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończyła się modernizacja drogi w Ujeźdźcu

Zakończyła się inwestycja modernizacji drogi w Ujeźdźcu, pn.  "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ujeździec", operacji typu: "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakres prac obejmował przebudowę nawierzchni wraz z podbudową, budowie kanalizacji deszczowej, zmianie nawierzchni na bitumiczną oraz przeniesieniu kolidujących słupów energetycznych i teletechnicznych.

Celem inwestycji była przebudowa i rozbudowa drogi gminnej na odcinku 0,416 km w miejscowości Ujeździec. Poprzez realizację zadania zostały zlikwidowane uciążliwości ruchu, powstałe ze względu na zły stan istniejącej nawierzchni. Ponadto nastąpiło zwiększenie  bezpieczeństwa ruchu drogowego dla okolicznych mieszkańców, a także poprawiła się estetyka sołectwa.

Wartość kosztorysowa zadania - 986.541,25 zł, natomiast po przetargu koszty całkowite na realizację inwestycji wyniosły 531.484,13 zł. Kwota dofinansowania to 315.459,00 zł, co stanowi 63,63%. Pozostałe środki pochodzą z budżetu Gminy Paczków.

Dotacja pochodzi ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”.

 

 

Wersja XML