Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiany w przepisach o wycince drzew

1 stycznia 2017 r. weszły w życie zmiany Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.(tj. DZ.U. z 2016 r. poz. 2134, zmiana z 30 grudnia 2016 r., poz. 2249) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002249 zezwalające osobom fizycznym (właścicielom prywatnych terenów) na wycinkę drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących ich własność i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Niepokojące skutki tych zmian możemy zaobserwować również na terenie Gminy Paczków.

Burmistrz Gminy Paczków informuje, że na działkach należących do naszej gminy nie prowadzi się masowej wycinki drzew. Wszelkie pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów dla Gminy Paczków wydaje Starosta Nyski.

Przypominamy, że w okresie od 1 marca do 15 października obowiązuje okres lęgowy ptaków, a tym samym zakaz wycinki drzew i krzewów z miejscami lęgowymi.  Ponadto obowiązuje zakaz wycinki drzew w zadrzewieniach śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, wynikający z Uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu.

W związku z planowanymi zmianami w wyżej cytowanej Ustawie, prosimy mieszkańców gminy o bieżące śledzenie przepisów prawa. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji  - 77 431 67 91, wew. 114.

Fot z prywatnego terenu w Gminie Paczków.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML