Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs Fotograficzny "Jestem stąd"

Zespół Szkół w Paczkowie zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w Konkursie Fotograficznym "Jestem stąd"

Poniżej przedstawiamy Regulamin Szkolnego Konkursu Fotograficznego

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Paczków.

CELE KONKURSU:

1. Rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań własnym regionem.

2.Zapoznanie z walorami turystycznymi Gminy Paczków.

3.Ukazanie uczniom różnorodnych form spędzania wolnego czasu z wykorzystaniem walorów turystycznych okolicy, w której mieszkają.

Forma Konkursu:

1. Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć maksymalnie do 5 fotografii wraz z opisem.

2. Prace powinny być dostarczone w formie tradycyjnej (format  15 x 21)  oraz  elektronicznej –  np. na płycie CD z podpisem – „Jestem stąd”, w formacie JPG, w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi (min. 3200 x 2400).

3. Prace nie mogą być wykonane w technice fotomontażu.

4. Fotografie biorące udział w konkursie nie będą zwracane.

5. Do konkursu mogą zostać zgłoszone zdjęcia, które są własnością osoby biorącej udział               w konkursie.

Przebieg Konkursu:

- do 30.04.2017 r. – dostarczenie zdjęć z opisem (tytuł „Jestem stąd”, autor, miejsce wykonania)  w formie tradycyjnej oraz na płycie CD

- 15.05.2017 r. – rozstrzygnięcie konkursu

- 17.05.2017 r. – ogłoszenie wyników konkursu

Organizatorzy:

Samorząd Uczniowski ZS w Paczkowie

Wersja XML