Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Znamy wyniki głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.

Zakończyło się liczenie i weryfikacja głosów w tegorocznym głosowaniu nad budżetem obywatelskim Gminy Paczków. Mieszkańcy decydowali, na jakie zadania zostaną przeznaczone środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy Paczków (50 000,00 zł dla obszaru „Miasto Paczków”, 50 000,00 zł dla obszaru „Sołectwa”).

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami głosowania.

- „Remont muru przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Paczkowie od strony ul. 1 Maja”,

- „Remont ścieżek i alejek na Cmentarzu Komunalnym w Paczkowie”.

-  „Modernizacja boiska oraz remont szatni przy boisku sportowym w Dziewiętlicach”.

Mieszkańcy Gminy Paczków oddali 4 449 głosów ważnych na wnioski w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Paczków na 2017 r. 32 głosy nieważne, ze względu m.in. na: brak wpisanego kodu wniosku, niepoprawny lub brak nr PESEL, oddanie głosu na więcej niż jeden wniosek, osoby głosujące niebędące mieszkańcami Gminy Paczków, brak podpisu osoby głosującej na karcie do głosowania. 11 kart do głosowania przedłożono w Urzędzie po upływie terminu do głosowania, tj. po 1 marca 2017 r. – karty nie były brane pod uwagę przy obliczaniu głosów.

Wszystkim biorącym udział w głosowaniu dziękujemy za zaangażowanie i aktywność.

 

LISTA WNIOSKÓW, KTÓRE UZYSKAŁY KOLEJNO NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ GŁOSÓW

W DANYM OBSZARZE

KOD WNIOSKU

 

NAZWA ZADANIA

 

LICZBA WAŻNYCH GŁOSÓW

WARTOŚĆ

ZADANIA

OBSZAR „MIASTO PACZKÓW”

4

Remont muru przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Paczkowie od strony ul. 1 Maja

931

10 516,11

5

Remont ścieżek i alejek na Cmentarzu Komunalnym
w Paczkowie

369

49 984,49

3

Remont drogi ul. Górnicza w Paczkowie – opracowanie dokumentacji i inne

48

50 000,00

OBSZAR „SOŁECTWA”

2

Modernizacja boiska oraz remont szatni przy boisku sportowym w Dziewiętlicach

1626

47 138,40

1

Rozbudowa – przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościcach

1475

49 999,99

GŁOSY WAŻNE

4449

x

GŁOSY NIEWAŻNE

32

x

RAZEM

4481

x

 

 

 

 

Wersja XML