Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Z wizytą u zaprzyjaźnionych Topolczan

W dniach 9-10 marca 2017 r. delegacja przedstawicieli Gminy Paczków przebywała w mieście Topolczany na Słowacji. Gminę Paczków reprezentowali Burmistrz – Artur Rolka, Przewodniczący Rady Miejskiej – Wiesław Barabasz oraz Sekretarz Gminy Paczków – Iwona Cymara. Paczkowskiej delegacji towarzyszyła pani Sieglinde Mimrová- wicestarostka Javornika w Czechach.

Topolčany, podobnie jak Paczków jest miastem partnerskim Einbecku w Niemczech. Nawiązanie przyjacielskich kontaktów nastąpiło w lipcu ubiegłego roku podczas pobytu paczkowskiej młodzieży na spotkaniu Eurocamp. We wrześniu 2016 r. grupa osób należąca do Towarzystwa Przyjaciół Francji ze Słowacji przyjechała w odwiedziny do Paczkowa.

Wizyta w słowackim mieście stała się doskonałą okazją do omówienia kwestii nawiązania współpracy partnerskiej w zakresie kulturalnym, wymiany młodzieży, turystyki, sportu oraz  podjęcia wspólnych działań na rzecz młodzieży i seniorów na obszarze Paczkowa, Javornika i Topolczan. Po spotkaniu z burmistrzem Peterem Balaż, delegacja udała się w odwiedziny do siedziby Towarzystwa Przyjaciół Francji, a następnie wraz z jego przedstawicielami zwiedziła miasto.

Spotkanie przebiegło w serdecznej i przyjaznej atmosferze, w czasie którego samorządowcy wymienili się doświadczeniami na temat współpracy zagranicznej, i zaplanowali kolejne wizyty.

W lipcu 2017 r. Gminę Paczków odwiedzi delegacja z  Topolczan. Podczas spotkania zostaną ostatecznie określone warunki współpracy pomiędzy młodzieżą naszych gmin.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 29.12.2016 r. Rada Miejska w Paczkowie powołała Radę Młodzieży, do zadań której należą między innymi:

- integracja środowisk młodzieży na terenie Gminy,

- upowszechnianie problematyki młodzieży i zainteresowanie nią organizacji lokalnych,

- przybliżenie zasad działania organów Gminy,

- przekazywanie organom Gminy własnych inicjatyw działań na rzecz młodzieży,

- monitorowanie potrzeb młodzieży,

- prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych na temat funkcjonowania Rady w strukturach samorządu terytorialnego,

- współpraca z młodzieżą.

Dzięki wzajemnej współpracy dzieci z Gminy Paczków będą mogły realizować swoje pasje, zawierać nowe znajomości z młodzieżą ze Słowacji i Czech.

 

 

Wersja XML