Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wkrótce rusza remont Ratusza Miejskiego w Paczkowie

7 marca 2017 r. została podpisana umowa na wykonanie remontu konserwatorskiego Ratusza Miejskiego w Paczkowie, a 14 marca plac budowy został przekazany wykonawcy inwestycji.  Ratusz Miejski w Paczkowie przejdzie remont konserwatorski w zakresie elewacji budynku głównego, stolarki okiennej i drzwiowej. Ponadto przed budynkiem Urzędu Miejskiego stanie infokiosk, zostanie także zakupione nagłośnienie do wykorzystania w Sali Konferencyjnej „Posiedzeń” oraz witryny wystawiennicze.

Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 poddziałanie 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych na realizację zadania pn. „Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu biskupiego w Otmuchowie”.  Liderem projektu, który jest realizowany w partnerstwie z Gminą Otmuchów jest Gmina Paczków. Główny cel projektu to zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie. Całkowity koszt projektu wyniósł 1 108 518,59 zł, z czego kwota dofinansowania to 863 993,36 zł dla obu partnerów. Koszty remontu budynku Urzędu Miejskiego w Paczkowie to 598 860, 23 zł, natomiast dotacja z Urzędu Marszałkowskiego wyniesie 456 246,99 zł.

Termin realizacji zadania do 30.07.2017 r.

Brak opisu obrazka

Wersja XML