Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Obywatelski – spotkanie z Pomysłodawcami

W piątek 17 marca br. w Urzędzie Miejskim w Paczkowie Burmistrz Artur Rolka spotkał się z pomysłodawcami, którzy złożyli wnioski w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Paczków w 2017 r.

W tegorocznym Budżecie Obywatelskim do rozdysponowania była kwota 100 tysięcy zł. (50 tys. obszar „Miasto Paczków” i 50 tys. obszar „Sołectwa”)Największe poparcie w głosowaniu otrzymały zadania:

- nr 4 Remont muru przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Paczkowie od strony ul. 1 Maja na kwotę 10 516,11 zł – zgłoszone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej szkoły nr 3 im. Jana Pawła II w Paczkowie „Trójka Dzieciom”. Remont muru otaczającego budynek „Trójki” przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i estetyki.

- nr 5 Remont ścieżek i alejek na Cmentarzu Komunalnym w Paczkowie na kwotę 49 984,49 zł. Wnioskodawcą był radny Bronisław Wiśniowski. Remont będzie obejmował częściową wymianę nawierzchni, jej wyrównanie i utwardzenie.

- nr 2 Modernizacja boiska oraz remont szatni przy boisku sportowym w Dziewiętlicach na kwotę 47 138,40 zł. Wniosek złożyła pani Marta Drzewicka z Dziewiętlic. Drenaż podmokłej części boiska, wymiana boksów dla zawodników, rozbudowa trybun i remont szatni, przyczynią się do zwiększenia komfortu gry w piłkę nożną.

Gratulujemy i dziękujemy za aktywność i zaangażowanie w sprawy ważne dla mieszkańców Gminy Paczków.

Wersja XML