Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Samorząd Województwa Opolskiego wspiera opolską wieś

Na 2017 r. przypada dwudziestolecie Programu Odnowy Wsi. W związku z tym, Zarząd Województwa Opolskiego przeznaczył ok. 600 tys. zł dla przedstawicieli społeczności wiejskich, a także dla dzieci i młodzieży z regionu na inicjatywy związane z jubileuszem.

Z okazji 20-lecia Programu Odnowy Wsi ogłoszono kilka konkursów. Pierwszy z nich adresowany jest do organizacji pozarządowych na przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi oraz ochronę bioróżnorodności, promocję liderów odnowy, a także organizację festiwali, konkursów, przeglądów o zasięgu co najmniej regionalnym, które promują program odnowy wsi. Łączna pula przeznaczona na dofinansowanie wynosi 250 tys. zł., projekt może zdobyć maksymalne dofinansowanie w kwocie 15 tys. zł. Kolejnym konkursem, z pulą nagród w wysokości 100 tys. zł., jest „Piękna wieś opolska”. W tym roku odbywać się on będzie w kategorii „Najpiękniejsza wieś 20-lecia Odnowy Wsi Opolskiej” oraz „Najlepszy projekt odnowy wsi”. Ponadto zaplanowano konkursy: na najciekawszą koncepcję zagospodarowania terenów zielonych wsi (na nagrody przewidziano 150 tys. zł.), a także fotograficzny zatytułowany „Osobliwości przyrodnicze w obiektywie” (laureaci otrzymują nagrody rzeczowe) i konkurs plastyczny na „Najpiękniejszy przyszkolny ogródek” (pula nagród ponad 35 tys. zł.).

Szczegółowe informacje na temat konkursów na stronie internetowej: http://www.odnowawsi.eu/serwis/index.php?id=257

 

Wersja XML