Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Marszałkowski Budżet Obywatelski - trwa weryfikacja wniosków

198 inicjatyw zgłosili mieszkańcy województwa opolskiego do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego o łącznej wartości 18,6 mln złotych. Obecnie poddawane są one weryfikacji formalnej i merytorycznej. Sprawdzane są podpisy poparcia, które mieszkańcy składali pod propozycjami, rzeczywiste koszty przedsięwzięć oraz zgodność z zadaniami samorządu województwa i korzyści, jakie projekt przyniesie mieszkańcom. 

Z Gminy Paczków wpłynął wniosek „Pasja łączy pokolenia” dotyczący wydarzeń społeczno-kulturalnych, sportowych i integracyjnych, w które będą mogły zaangażować się różne grupy społeczne, reprezentowane przez związki oraz stowarzyszenia z naszej gminy. Zaplanowano organizację 14 wydarzeń adresowanych do mieszkańców gminy Paczków oraz gmin powiatu nyskiego, a w szczególności do osób niepełnosprawnych, seniorów, wędkarzy, hodowców gołębi, OSP i środowisk aktywnych sportowo. Działania mają mieć charakter integracji międzypokoleniowej, pielęgnowania wartości ważnych dla juniorów i seniorów, rozwijania chęci wspólnej zabawy i aktywnego spędzania czasu.

11 kwietnia br. ukaże się lista zadań dopuszczonych do głosowania. Od tej daty – autorzy wybranych do realizacji zadań będą mogli je promować i zachęcać mieszkańców do wsparcia danej inicjatywy. Każdy z mieszkańców subregionu ma dwa głosy – jeden można oddać na inicjatywę subregionalną, a drugi na powiatową. Głosowanie będzie się odbywało od 24 kwietnia do 19 maja br. Głosy można oddawać:

- elektronicznie przez generator zamieszczony na stronie internetowej budżetu;

- korespondencyjnie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego;

- do urn, które zostaną rozmieszczone w budynku UMWO oraz w punktach informacyjnych znajdujących się w stolicach subregionu.

Głosować mogą osoby, które ukończyły 16 rok życia i mieszkają na terenie danego subregionu. Do realizacji zostaną dopuszczane zadania z największą liczbą głosów. Ogłoszenie wyników zaplanowano na 30 czerwca 2017 r.

Na zadania subregionalne, które obejmą dwa lub więcej powiatów uzyskać można od 70 do 150 tys. złotych, a na zadania obejmujące jeden powiat od 50 do 100 tys. złotych.

O działaniach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego będzie informować na bieżąco. Liczymy na Państwa wsparcie w głosowaniu!

Więcej informacji na temat Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego (tutaj)

 

 

Wersja XML