Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pierwsze posiedzenie Rady Młodzieżowej w Paczkowie

29 marca br. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie odbyły się pierwsze obrady Młodzieżowego Forum Samorządowego w Paczkowie. Podczas obrad przedstawiono kandydatów do Rady, w skład której weszli przedstawiciele Zespołu Szkół w Paczkowie oraz Publicznego Gimnazjum w Paczkowie:

- Kinga Rusin;

- Ewa Krentowska;

- Klaudia Rozbicka;

- Dominika Piznal;

- Dominika Szczotka;

- Gabriela Jędrocha;

- Zofia Kalisz;

- Kacper Caputa;

- Maja Bartosik;

- Filip Krzysteczko.

Następnie zaprzysiężono nowych członków Rady oraz zapoznano ich ze statutem MOFUS. Spośród 10 kandydatów wybrano Przewodniczącą Rady Młodzieżowej – Klaudię Rozbicką, Zastępcę Przewodniczącej Rady Młodzieżowej – Kacpra Caputę oraz Sekretarza – Dominikę Szczotkę.

Nad sprawnym funkcjonowaniem MOFUS czuwają nauczyciele z ZS i Gimnazjum Publicznego w Paczkowie: pani Jolanta Kalisz, pani Marta Klimczak-Pawlus, pani Aneta Hamerla-Glińska oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Europa Iuvenis z Opola.  Opiekunem Rady wyznaczonym przez Burmistrza Gminy Paczków jest Naczelnik Wydziału Oświaty Katarzyna Rolka.

Młodzieżowe Forum  Samorządowe w Paczkowie zostało powołane 29.12.2016 r.  uchwałą Rady Miejskiej w Paczkowie  nr XXIX/227/2016. Rada jest podmiotem konsultacyjnym i doradczym Rady Miejskiej w Paczkowie i Burmistrza Gminy Paczków. Do zadań Rady należy w szczególności:

- integracja środowisk młodzieży na terenie Gminy,

- upowszechnianie problematyki młodzieży i zainteresowanie nią organizacji lokalnych,

- przybliżenie zasad działania organów Gminy,

- przekazywanie organom Gminy własnych inicjatyw działań na rzecz młodzieży,

- monitorowanie potrzeb młodzieży,

- prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych na temat funkcjonowania Rady w strukturach samorządu terytorialnego,

- współpraca z młodzieżą.

Życzymy owocnych obrad i rozsądnych decyzji podejmowanych na rzecz młodzieży w naszej gminie.

 

 

Wersja XML