Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Sport dla wszystkich"- "Sport pro všechny

 

W kwietniu 2017 r. rozpoczyna się realizacja projektu współpracy transgranicznej "SPORT DLA WSZYSTKICH – SPORT PRO VSECHNY". Projekt Zakladni Śkola Zlate Hory w partnerstwie Gminy Paczków i realizacją Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie będzie trwał 12 miesięcy od kwietnia 2017 do marca 2018, obejmuje sześć imprez sportowo rekreacyjnych w tym:

• Turnieje siatkówki dziewcząt i chłopców – Paczków 06 i 25.04.2017r.

• Trzydniowy rajd rowerowy – Černa Voda – Paczków 06-08.06.2017r.

• Bieg na orientację – Zlate Hory , Rejviz - 05.10. 2017r

• Turniej piłkarski chłopców – Paczków - 10.11.2017r.

• Tygodniowy obóz narciarsko - snowboardowy Dolni Morava – 12-16.03.2018r.

Wartość projektu – 24 070,00 EUR  - 105 000,00 PLN

Wartość dofinansowania – 20 460,00 EUR – 89 585,00 PLN

Wkład Gminy Paczków – 28 063, PLN

- 2017   -24 776,00

- 2018   - 3 288,00

Wersja XML