Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór wniosków o organizację robót publicznych w ramach programu "NOWY POWIAT"

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków o organizację robót publicznych w ramach programu „NOWY POWIAT” dotyczącego aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizowanych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus.

UWAGA: Do powyższego programu mogą przystąpić wyłącznie gminy, które podjęły uchwałę o rewitalizacji terenów lub przystąpiły do Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus.

Termin składania wniosków:  od 10.04.2017 r. do 14.04.2017 r.

Okres trwania robót publicznych: do 4 miesięcy.

Okres zatrudnienia po robotach publicznych: minimum 30 dni. Wysokość refundacji: 90 % kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne (jednak nie więcej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 2000 zł).

W ramach programu mogą zostać zatrudnione wyłącznie osoby bezrobotne zakwalifikowane do II profilu pomocy. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będą miały osoby długotrwale bezrobotne.

Osoby bezrobotne tylko raz w roku mogą być kierowane na roboty publiczne.

W przypadku złożonych wniosków o organizację robót publicznych, w których planowane jest zatrudnienie dwóch lub więcej osób, data końca musi być jednakowa.

Po zakończeniu naboru, wnioski zostaną rozpatrzone przez Komisję ds. rozpatrywania wniosków, która przy ocenie wniosków kierować się będzie m.in. długością okresu gwarantowanego zatrudnienia po robotach publicznych i zakresem wykonywania prac.

UWAGA: Prosimy o podanie we wniosku dokładnego zakresu oraz miejsca wykonywania robót publicznych zgodnego z programem rewitalizacji, ponieważ będzie to miało kluczowe znaczenie przy rozpatrywaniu wniosków.

Szczegółowych informacji udziela:

Marcin Kardela

Specjalista ds. programów

e-mail: m.kardela@pup.nysa.pl

pok. 21 II piętro

tel. 77 4489905

Wersja XML