Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

24 kwietnia zaczynamy głosowanie!

Zgodnie z harmonogramem 24 kwietnia 2017 r. rozpocznie się głosowanie mieszkańców na zadania dopuszczone do głosowania w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Na stronie https://budzet.opolskie.pl/24-kwietnia-zaczynamy-glosowanie-lista-projektow-juz/ ukazała się lista projektów złożonych do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, które zostały dopuszczone do głosowania.

Dopuszczony do głosowania został wniosek złożony przez Gminę Paczków pn. „Pasja łączy pokolenia”. Przygotowany projekt dotyczy wydarzeń społeczno-kulturalnych, sportowych i integracyjnych, w które będą mogły zaangażować się różne grupy społeczne, reprezentowane przez związki oraz stowarzyszenia z naszej gminy. Zaplanowano organizację 14 wydarzeń adresowanych do mieszkańców gminy Paczków oraz gmin powiatu nyskiego, a w szczególności do osób niepełnosprawnych, seniorów, wędkarzy, hodowców gołębi, OSP i środowisk aktywnych sportowo. Działania mają mieć charakter integracji międzypokoleniowej, pielęgnowania wartości ważnych dla juniorów i seniorów, rozwijania chęci wspólnej zabawy i aktywnego spędzania czasu.  Do głównych zadań zaplanowanych w projekcie należą:

Organizacja tych wydarzeń przyczyni się realizacji szeregu istotnych celów, takich jak:

- promocja postaw społecznych w obszarze tolerancji oraz integracji środowiska osób niepełnosprawnych,

- promocja zdrowego trybu życia wśród mieszkańców powiatu nyskiego poprzez organizację rodzinnych imprez integracyjnych o charakterze społecznym i sportowym;

- zachęcanie do wspólnego aktywnego spędzania czasu z rodziną;

- integracja mieszkańców powiatu nyskiego w każdym wieku;

- aktywizacja osób starszych w powiecie nyskim;

- zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzeby osób starszych i potrzebujących;

- promocja wśród wszystkich grup wiekowych korzyści z prowadzenia aktywnego stylu życia oraz łączenia pasji, takich jak wędkarstwo, hodowla gołębi, uprawianie różnych dyscyplin sportowych.

Wartość projektu wynosi 100.000 złotych.

 Głosowanie potrwa od 24 kwietnia do 19 maja br.

Głosuj na: ZADANIE O ZASIĘGU POWIATOWYM - P/ONY/5/DKS

Głosy można oddawać:

-  elektronicznie przez generator zamieszczony na stronie internetowej budżetu;

-  korespondencyjnie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego;

- do urn, które zostaną rozmieszczone w budynku UMWO oraz w punktach informacyjnych znajdujących się w stolicach subregionu.

 Każdy z mieszkańców subregionu ma dwa głosy – jeden można oddać na inicjatywę subregionalną, a drugi na powiatową. Głosować mogą osoby, które ukończyły 16 rok życia i mieszkają na terenie danego subregionu. Do realizacji zostaną dopuszczane zadania z największą liczbą głosów. Ogłoszenie wyników zaplanowano na 30 czerwca 2017 r.

Pobierz kartę do głosowania:PDFkarta do głosowania.pdf (467,94KB)

Karty do głosowania dostępne są również w Urzędzie Miejskim w Paczkowie w Kancelarii Ogólnej.

Zachęcamy do głosowania, liczymy na Państwa poparcie !

Lista zadań dopuszczonych do głosowania w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim 2017