Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków- Bydgoszcz 2017

18 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Jego ideą w Polsce jest prezentowanie dóbr kultury o istotnym znaczeniu dla europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego oraz uhonorowanie konserwatorów i właścicieli zabytków, którzy w szczególny sposób przyczynili się do ich ratowania.

W związku tym w dniach 19-20 kwietnia 2017 roku w Bydgoszczy odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, których organizatorem był Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Miasto Bydgoszcz.  W uroczystych obchodach Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków na zaproszenie NID-u, uczestniczyli Burmistrz Gminy Paczków – Artur Rolka oraz Przewodniczący Rady Miejskiej – Wiesław Barabasz.  Samorządowcy wzięli udział w kilku wydarzeniach poświęconych popularyzacji ochrony dziedzictwa kulturowego. 19 kwietnia miała miejsce konferencja prasowa poświęcona kampanii społecznej „Krajobraz mojego miasta”, która ma na celu zwrócenie uwagi na estetykę oraz chaos reklamowy szpecący nasze najbliższe otoczenie. W konferencji prasowej uczestniczyli: prof. Magdalena Gawin-Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków - Rafał Bruski, Prezydent Miasta Bydgoszcz; Mikołaj Bogdanowicz, Wojewoda Kujawsko-Pomorskiego oraz  prof. Małgorzata Rozbicka, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Po konferencji odbyła się  premiera filmu „Krajobraz mojego miasta”, który został przygotowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Film stanowi część kompleksowego projektu zachęcającego do zmian w krajobrazie polskich miast. Jego celem jest zwiększenie świadomości i poczucia odpowiedzialności władz samorządowych za ochronę dziedzictwa lokalnego. Przedstawia on zagadnienia związane z zarządzaniem przestrzenią publiczną: miejscami pamięci, zielenią, reklamami zewnętrznymi oraz szeroko pojętą ochroną miejsc zabytkowych.
Oficjalnym wydarzeniem była uroczysta Gala Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. Podczas gali nastąpiło rozstrzygnięcie 42. edycji konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków na „Zabytek Zadbany” oraz wręczenie dyplomów i statuetek jego laureatom.
W trakcie gali zostały przyznane medale Gloria Artis asygnowane przez prof. Piotra Glińskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobom, które w szczególny sposób swoją postawą i wieloletnim zaangażowaniem przysłużyły się do ochrony i zachowania dla przyszłych pokoleń narodowego dziedzictwa kulturowego oraz odznaki „Za opiekę nad zabytkami” osobom zasłużonym w społecznej opiece nad dobrami kultury.
Galę uświetnił Balet „Harnasie” w inscenizacji i choreografii Roberta Bondara.
Drugiego dnia obchodów, 20 kwietnia br., odbyła  się Msza Święta w intencji polskich konserwatorów w Katedrze św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy. W programie zaplanowano również zwiedzanie Starówki, Exsploseum oraz Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy.
Pobyt w Bydgoszczy był doskonałą okazją omówienia kwestii dofinansowania renowacji paczkowskich kamienic mieszczańskich, znajdujących się w centrum miasta.

 

Wersja XML