Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Teren pod inwestycje z zakresu usług turystyki, usług sportu oraz usług pozostałych

2745_1265621970.jpeg
Działka jest położona na trasie z Paczkowa do Kozielna. Południową granicę terenu stanowi droga gminna, północną pas zieleni, a dalej stare koryto Nysy Kłodzkiej, łączące się z Zalewem Paczkowskim. Działkę przedziela naturalny rów.

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE DZIAŁKI:

Położenie: 50.46908°N, 16.99352°E 
Powierzchnia: 29,49 ha
Właściciel: Agencja Nieruchomości Rolnych
Klasa gruntów: 80% III klasa, 20% IV klasa
Aktualny Plan Zagospodarowania Przestrzennego: tak
Uzbrojenie działki: nie
Obecne użytkowanie: rolnictwo
Odległość do przyłączy:

sieć telefoniczna - 0 m (jest na terenie)
Zanieczyszczenia wód: nie stwierdzono
Przeszkody na powierzchni: linia energetyczna wzdłuż południowej granicy terenu

2745_1265621979.jpeg
Prawie 30-hektarowy teren pod inwestycje z zakresu sportu i turystyki położony jest w pobliżu Zalewu Paczkowskiego. Malowniczo położony akwen roztacza przed inwestorami turystycznymi spore perspektywy. Już teraz Zalew cieszy się dużą popularnością wśród miłośników wędkarstwa i wodnej rekreacji.

Dodatkowe udogodnienia:

2745_1265621988.jpeg
Kontakt w sprawie inwestycji:

Urząd Miejski w Paczkowie
adres: 48-370 Paczków, ul. Rynek 1
tel. +48 77 431 67 91 wew. 114
fax +48 77 439 02 96
www: www.paczkow.bip.net.pl
e-mail:

Wersja XML