Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

V Festiwal Nauki w Zespole Szkół w Paczkowie za nami

We wtorek 25 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół w Paczkowie odbył się V Festiwal Nauki połączony z Dniami Otwartymi szkoły. Było to lokalne święto nauki, będące popularyzacją oferty edukacyjnej Zespołu Szkół, jak i opolskich uczelni wyższych. Wydarzenie jest corocznie organizowanym przedsięwzięciem upowszechniającym naukę, edukację i wiedzę oraz ukazującym związki badań naukowych z praktyczną sferą życia.

Na Festiwalu reprezentowane były opolskie uczelnie wyższe – Politechnika Opolska, Uniwersytet Opolski oraz  PWSZ w Nysie -  które pokazały przybyłym widzom i gościom ciekawostki naukowe oraz aktualne oferty  edukacyjne.

Niecodzienne atrakcje dla uczestników Festiwalu, ale również dla odwiedzających, przygotowała grupa z  PWSZ w Nysie. Przedstawiciel Koła Naukowego „ABACULUS” Paweł Kmiecik zaprezentował drukowanie przykładowych przedmiotów użytkowych, natomiast zasady druku 3D omówił wykładowca nyskiej PWSZ dr Piotr Chwastyk.

Uczestnicy Koła Naukowego „COR” z Ratownictwa Medycznego PWSZ w Nysie zapoznali grupę seniorów z zasadami udzielania pierwszej pomocy medycznej i sposobami ratunku podczas wypadku samochodowego.

Natomiast wyjątkowi studenci z kierunku Psychofizyczne Kształtowanie Człowieka zaprezentowali młodzieży pokaz „ulicznego treningu – Street Workout”.

Do atrakcji Festiwalu należała też przygotowana przez dr. hab. Dawida Siodłak i dr Wiolettę Siodłak z Wydziału Chemii UO prezentacja modelu chemicznej molekuły, ciekły azot, sztuczna krew, fotoluminescencja proszków kryminalistycznych czy spalanie izopropanolu.

Politechnika Opolska uatrakcyjniła Festiwal pokazując wykorzystanie energii światła poprzez silnik solarny, zjawisko lewitacji magnetycznej, jak i silnik elektryczny zrobiony z  elementów. Całości towarzyszyła drukarka 2 D, zrobiona ze sprzętu komputerowego i zaprogramowana przez studenta, inż. Adriana Lipowskiego, członka Koła Naukowego „Eledyn” i „JEEE Opole Student Branch”.

Tradycyjnie nie zabrakło wystawy okolicznościowej i niespodzianek. W bieżącym roku wszyscy chętni mieli możliwość obejrzenia wystawy „W oknie wspomnień” – upamiętniającej 70 - lecie Liceum Ogólnokształcącego w Paczkowie i jego nauczycieli. Niespodzianką była najnowsza edycja puzzli z logo ZS w Paczkowie.

Reasumując, Paczkowski Festiwal Nauki to fantastyczna okazja do zdobywania wiedzy. Dla wielu osób być może była to pierwsza okazja do zobaczenia i wypróbowania na żywo niektórych zjawisk ,tematów i zagadnień. Festiwal był niepowtarzalną prezentacją placówek edukacyjnych i popularyzacją osiągnięć naukowych, zachętą do pogłębiania wiedzy, promocji nauki, techniki i sztuki oraz integracji środowiska.

Tegoroczny Festiwal Nauki spotkał się z wielkim zainteresowaniem, w szkolnych holach spacerowały tłumy zaciekawionych gości i za to wszystkim organizatorom oraz odwiedzającym serdecznie dziękujemy . Do  zobaczenia za rok.

 

 

Wersja XML