Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Po wielkanocne spotkanie Seniorów

Zgodnie z wieloletnią już tradycją, władze samorządowe Paczkowa spotkały się z członkami rejonowego oddziału  Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na corocznym spotkaniu wielkanocnym.
Co roku paczkowski zarząd PZERiI, przy finansowym wsparciu Gminy Paczków, organizuje śniadanie wielkanocne dla starszych osób, którzy dzięki temu mogą w większym gronie zasiąść do wspólnego posiłku, spędzić czas razem. Wielu z nich jest samotnych lub ma zdrowotne problemy, dlatego organizacja takiej uroczystości z pewnością wlewa do ich serc nieco ciepłego, rodzinnego klimatu.

Spotkanie, które poprowadził pan Andrzej Budzik, odbyło się w „Domu Działkowca” w Paczkowie. Wśród zaproszonych gości, Urząd Miejski reprezentowała Sekretarz Gminy Paczków Iwona Cymara oraz radne Wiesława Kurowska i Genowefa Konat. Modlitwę i krótkie słowo duszpasterskie wygłosił ks. Edward Henne- proboszcz  Parafii pw. Św. Jana Ewangelisty w Paczkowie. W wielkanocnym śniadaniu brało udział ok. stu osób. Tradycyjnie spotkanie uświetnił występ związkowego zespołu ludowego "Dziewiętliczanki".

 

 

Wersja XML