Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy:

 

1.  Sprzedaż w drodze bezprzetargowej

  1. Lokal mieszkalny nr 6 położony w Paczkowie przy ul. Dąbrowskiego 16 -PDFDąbrowskiego 16p6.pdf (28,43KB)1

 

2. Dzierżawa na okres do 3 lat:

  1. Część nieruchomości gruntowych położonych w Paczkowie oznaczonych numerami działki: 1093/7, 434/1, 646/13, 964 (sesja 27.04.2017)PDFWYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY nr 8.pdf (38,73KB)
  2. Część nieruchomości położonej w Paczkowie oznaczonej numerem działki 17PDFWYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY nr 9.pdf (30,04KB)

 

Wersja XML