Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

W Paczkowie uczczono 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Uroczyste obchody Narodowego Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – pierwszej w Europie i drugiej na świecie - rozpoczęły się nabożeństwem w intencji Ojczyzny w kościele pw. Św. Jana Ewangelisty w Paczkowie, które odprawił ksiądz wikariusz Tomasz Gniła.

3 Maja obchodzone jest również święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, która stała się patronką naszego kraju. Święto Maryi Królowej Polski wyraża wiarę Narodu w szczególną opiekę Bożą, jakiej Polacy doświadczali i doświadczają za pośrednictwem Matki Bożej. Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Wiesławem Barabaszem i Sekretarz Iwoną Cymarą złożyli kwiaty w kaplicy pw. Najświętszej Maryi Panny.

Po zakończeniu nabożeństwa, spod kościoła ruszył tradycyjny pochód, któremu przewodziła Paczkowska Orkiestra Dęta. Ulicami miasta przeszli m.in. przedstawiciele władz samorządowych, liczne reprezentacje i poczty sztandarowe paczkowskich szkół oraz służb mundurowych - policji, straży pożarnej i ochotniczych jednostek strażackich. Nie zabrakło oczywiście członków Związku Kombatantów RP, przedstawicieli Związku Emerytów i Rencistów, reprezentantów ugrupowań politycznych oraz dyrektorów jednostek podległych. W pochodzie wzięło również udział wielu mieszkańców miasta, którzy zechcieli wspólnie uczcić Święto Konstytucji 3 maja. Uczestnicy pochodu złożyli kwiaty pod Pomnikiem Armii Krajowej przy ul. Kołłątaja. Świąteczny nastrój i dostojność tych chwil spotęgowało odegranie przez orkiestrę Hymnu Narodowego. Następnie Burmistrz – Artur Rolka oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Paczkowie – Wiesław Barabasz wystąpili z przemówieniami okolicznościowymi, w których wspominali o wydarzeniach towarzyszących ustanowieniu Święta Konstytucji, o postaciach historycznych, które odegrały znaczącą rolę w historii RP. Pan Artur Rolka podczas swojego wystąpienia podkreślał przełomowość daty – 3 maja 1791 r., kiedy to nasi przodkowie uchwalili tak zwaną wówczas „ustawę rządową”, którą dziś nazywamy Konstytucją 3 Maja. Uchwalenie przez Sejm zwanym czteroletnim tej ważnej ustawy było desperacką próbą ratowania ginącej Rzeczypospolitej. W obliczu destabilizacji wewnętrznej Rzeczpospolitej Obojga Narodów oraz rosnącego zagrożenia rozbiorem Polski przez rosnące w siłę Rosję, Prusy i Austrię, podjęto próbę wprowadzenia reform mających ustabilizować sytuację wewnętrzną w kraju, zarówno w obszarze politycznym, jak i w wymiarze społecznym. Bowiem od początku XVIII wieku sytuacja Polski stale się pogarszała, niewiele pozostało z dawnej potęgi państwa polskiego, na co wpłynęły m.in. nieudolne rządy dwóch królów Polski pochodzących z Saksonii (Augusta II Mocnego i Augusta III). Po roku 1736 r. zamarła praktycznie działalność najwyższego organu Rzeczpospolitej – sejmu.  Do śmierci Augusta III (1763) nie doszedł do skutku ani jeden sejm. Zerwano ich łącznie 13, wszystkie przez zasadę „liberum veto”. W takich warunkach Polska popadała w coraz to większą zależność polityczną od sąsiadujących z nią państw, a w szczególności od Rosji. W 1764 r. po śmierci króla Augusta III w granice Rzeczpospolitej wkroczyły wojska rosyjskie i pod ich bokiem zawiązał się sejm konwokacyjny (podczas, którego dokonano wyboru króla). Na nowego króla wybrano Stanisława August Poniatowski. Władca ten nie znosił poglądów i zachowań większości szlachty. Pragnął przeprowadzić reformy, wzmocnić państwo, rozbudować i unowocześnić stolicę. Wspierał literatów i artystów, a dla najwybitniejszych z nich wydawał tzw. „obiady czwartkowe”. Spotykał się z ministrami, aby omawiać najważniejsze sprawy – konieczność uzdrowienia finansów państwa czy przeprowadzenie reformy prawa i wojska. Jednak o sprawach wewnętrznych Rzeczpospolitej coraz częściej decydowali ambasadorowie rosyjscy.

Podjęta 3 maja 1791 r. konstytucja wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Ograniczała immunitety prawne oraz przywileje szlachty. Konstytucja potwierdzała też przywileje mieszczańskie nadane w akcie prawnym z 18 kwietnia 1791 roku. Według tego aktu, mieszczanie mieli prawo do bezpieczeństwa osobistego, posiadania majątków ziemskich, prawo zajmowania stanowisk oficerskich i stanowisk w administracji publicznej. Konstytucja 3 Maja znosiła takie „narzędzia władzy szlacheckiej” jak liberum veto, konfederacja, sejm skonfederowany oraz ograniczała prawa sejmików ziemskich.  Zniesiona została także wolna elekcja, którą zastąpiono władzą dziedziczną.  Aby czuwać nad bezpieczeństwem, wprowadzono stałą armię, której liczebność miała sięgać 100 tysięcy żołnierzy. Ustanowiono podatki min. dla szlachty jednocześnie zwalniając z nich biednego chłopa.  Aby Konstytucja była zawsze aktualna, co 25 lat miał się zbierać Sejm Konstytucyjny, który miałby prawo zmienić zapisy w konstytucji.  Na niewiele to się jednak zdało. Konstytucja 3 Maja przyszła za późno, a kraj nasz był już zbyt słaby, aby tę zdobycz zachować, przetrwała jedynie 14 miesięcy.

Dzieło naszych przodków -Konstytucja 3 Maja stała się zasiewem w przyszłość. Owocem tego zasiewu był duch wolności. I przez następne, jakże trudne, stulecia to podstawowe poczucie praw wolności – przynależnej jednostkom i grupom społecznym, a także całemu państwu stało się również konstytucją systemu wartości i charakteru narodowego Polaków. To dzięki temu duchowi i pamięci o nim – płonącej w sercu i umyśle Józefa Piłsudskiego i tych wszystkich, którzy włączyli się w jego dzieło – Polska odzyskała państwowość w 1918 r. To dzięki duchowi wolności zwyciężyła w polsko-bolszewickiej wojnie. Przez umiłowanie wolności Polska przetrwała tragedię II wojny światowej i dwie okupacje, potem zaś represje realnego socjalizmu, by wreszcie odzyskać pełną suwerenność w 1989 r.  Dla nas współczesnych ważna powinna być pamięć o tych, którzy oddali swoje życie w walce o wolność, sprawiedliwość, demokrację i jedność wszystkich Polaków.

Dla uczczenia Święta Konstytucji 3 Maja w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy odbył się wspaniały koncert inauguracyjny w ramach XV Paczkowskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej im. Moritza Brosiga. Tegoroczną inaugurację Festiwalu uświetnił występ kwartetu AKORD. Utworzony w 1998 roku przez zafascynowanych śpiewem zespołowym – studentów Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Tarnopolu – skutecznie łączących nauczanie z twórczością muzyczną. W okresie  istnienia zespół  zdobył  przychylność  i  uznanie na Ukrainie oraz poza granicami kraju. W roku 2004 uzyskał status zespołu zawodowego Tarnopolskiej Filharmonii Obwodowej. Kwartet wokalny “Akord” śpiewa przeważnie “a' cappella”. Repertuar liczy blisko 200 dzieł m.in. ukraińskie pieśni ludowe, pieśni narodów świata, muzyka klasyczna, utwory sakralne.

Paczkowianie godnie uczcił Święto Konstytucji 3 maja. Mieszkańcy stanęli na wysokości zadania - w oknach domów pojawiły się biało-czerwone flagi, wielu mieszkańców wzięło udział w uroczystym pochodzie, a całość dopełnił wyśmienity koncert ukraińskiego kwartetu wokalnego „Akord”. Składamy wyrazy wdzięczności dla wszystkich uczestników uroczystości oraz organizatorów, którzy stworzyli tę podniosłą uroczystość.

 

 

 

 

Wersja XML