Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Paczków o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Paczków o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. „Jubileusz 70 – lecia OSP Wilamowa”.

Ochotnicza Straż Pożarna w Wilamowej, z siedzibą w Wilamowej 54 A, złożyła uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Jubileusz 70 – lecia OSP Wilamowa”, w trybie art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817
)
- tryb z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uwagi do oferty można zgłaszać w formie pisemnej, osobiście w Kancelarii Ogólnej urzędu Miejskiego w Paczkowie, ul. Rynek 1, listownie lub drogą elektroniczną na adres um@paczkow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.05.2017 r. (decyduje data wpływu do Urzędu) na załączonym formularzu.

Poniżej pełna treść ogłoszenia, uproszczona oferta realizacji zadania publicznego oraz formularz uwag do oferty:

PDFOgłoszenie Burmistrza Gminy Paczków.pdf

PDFUproszczona oferta realizacji zadania.pdf

DOCFormularz uwag.doc

 

 

Wersja XML