Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Paczków

Burmistrz Gminy Paczków ogłosił I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Paczków, położonych w Paczkowie przy ul. gen. Augusta Fieldorfa "Nila", oznaczonych jako działki nr 457/3 o pow. 0,1080 ha, 457/4 o pow. 0,1246 ha i 457/5 o pow. 0,1227 ha.