Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ulgi dla inwestorów

581_1303394782.jpeg
Władze samorządowe Gminy Paczków dokładają wszelkich starań, aby stworzyć przyjazny klimat dla biznesu.

Licząca 76,69 km2 i niespełna 13 tys. mieszkańców Gmina Paczków jest jedną z mniejszych gmin Opolszczyzny. Dominującą cechą regionu jest jego rolniczo-przemysłowy charakter, jednak teren ten przejawia również liczne aspekty rekreacyjno-turystyczne. O szczegółach aktualnej gminnej oferty inwestycyjnej poczytać można w dziale Oferta inwestycyjna
Inwestorzy, którzy zdecydują się podjąć działalność gospodarczą na naszym terenie, mogą liczyć ze strony samorządu na szeroko pojęte wsparcie i pomoc merytoryczną w zakresie udzielania pełnej informacji o:

Przedsiębiorca może też liczyć na pomoc i wskazówki ze strony pracowników Urzędu Miejskiego w Paczkowie w zakresie dopłenienia wszelkich niezbędnych formalności. Paczkowski samorząd oferuje także:


26 listopada 2015 r. Rada Miejska w Paczkowie podjęła uchwałę, która zwalnia z podatku od nieruchomości budynki lub jej części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, oddane do użytkowania po 1 stycznia 2015 roku, które stanowią nowe inwestycje.

W myśl wspomnianej uchwały przedsiębiorca, który wybuduje nowy budynek lub rozbuduje istniejący budynek będzie mógł skorzystać ze zwolnień w podatku od nieruchomości na okres od roku do trzech lat. Zwolnienie może dotyczyć tylko i wyłącznie nowopowstałej powierzchni budynku.

Zwolnienia od podatku od nieruchomości nie podlegają przedsiębiorcy, którzy zalegają z zapłatą zobowiązań podatkowych lub cywilnoprawnych wobec Gminy Paczków na dzień podejmowania decyzji w przedmiocie akceptacji wniosku przez Burmistrza Gminy Paczków.

Ponadto zwolnieniu nie podlegają:

- budynki lub ich części związane z prowadzeniem stacji paliw,
- budynki lub ich części związane z działalnością handlową,
- budynki lub ich części związane ze świadczeniem usług bankowych, finansowych oraz deweloperskich,
- budynki lub ich części wynajęte, wydzierżawione oraz oddane w odpłatne lub nieodpłatne używanie innym podmiotom.


Szczegółowa treść uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis oraz niezbędne dokumenty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Kontakt w sprawie inwestycji: 
Urząd Miejski w Paczkowie (ul. Rynek 1) - parter, pokój nr 5a
Kontakt e-mail:   
tel. (77) 431 67 91 wew. 150 lub 151

Wersja XML