Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Społeczna rewitalizacja miasta Paczków

W ubiegłym tygodniu Gmina Paczków złożyła partnerski wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2. Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji. Liderem Partnerstwa będzie Gmina Paczków, natomiast 4 stowarzyszenia działające na terenie gminy Paczków Partnerami: Stowarzyszenie Kultury Osób Niepełnosprawnych „WIĘŹ”, Stowarzyszenie Generacja, Stowarzyszenie Pegaz, Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Paczkowie „Trójka Dzieciom”.

Celem projektu pn. „Rewitalizacja miasta Paczków” jest poprawa jakości życia mieszkańców Paczkowa oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich, które będą przyczyniać się do aktywizacji środowisk ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez:

- rewitalizację ulicy Miraszewskiego wraz z infrastrukturą rekreacyjną (przebudowa drogi ok. 800 m), oświetlenie, odwodnienie, przystosowanie do funkcji promenady wiodącej z centrum miasta nad Zalew Paczkowski, budowa placu zabaw nad Zalewem, budowa ścieżki sportowo rekreacyjnej wzdłuż promenady oraz ekstremalnej trasy rowerowej w parku);

- zagospodarowanie budynku szkoły przy ulicy Kościelnej- utworzenie Dziennego Domu Pobytu Osoby Starszej, Centrum Integracji Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz mieszkań chronionych.

 Całkowity koszt projektu wyniesie 5 233 169,00 zł, z czego wnioskowana kwota wsparcia to  3 497 001,75.

Wersja XML