Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kolejne dofinansowanie dla Gminy Paczków!

     We wrześniu 2016 r. Gmina Paczków złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 poddziałanie 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych na realizację zadania pn. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków.

 

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gminą Grodków, która jest liderem projektu. Celem projektu jest poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Gminie Grodków i Gminie Paczków, poprzez rozwój czystych, bezpiecznych i efektywnych form transportu publicznego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego. Zakres prac dla Paczkowa obejmuje przebudowę dworca autobusowego, który będzie służył jako główne centrum przesiadkowe w Paczkowie, zwiększenie liczby miejsc parkingowych wokół murów miejskich, budowę ścieżek rowerowych oraz przebudowę istniejących ścieżek spacerowych (w celu ułatwienia dotarcia do głównego przystanku autobusowego w Paczkowie).

 

10 maja 2017 r. na stronie http://rpo.opolskie.pl została zamieszczona lista projektów ocenionych w trybie konkursowym, zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania. Gmina Paczków uplasowała się na trzecim miejscu z wynikiem 77,91 %. PDFLista_projektow_3_1_1_Subregion_Poludniowy.pdf

 

Całkowita wartość zadania po stronie Gminy Paczków wynosi 2.861.015,50 zł, z czego kwota dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowalnych – 2.407.268,50 zł, a dofinansowanie – 2.046.178,21 zł.

Ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy zaplanowane jest na III kwartał bieżącego roku, natomiast rozpoczęcie prac planowane jest na I kwartał 2018 roku.