Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznacoznych do sprzedaży i dzierżawy

Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy:

1. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej:

1. Lokal mieszkalny nr 3 położony w Paczkowie przy ul. Dąbrowskiego 5 PDFWykaz,Dąbrowskiego 5p_3.pdf

2. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1. Lokal mieszkalny nr 5 położony w Paczkowie przy ul. Sienkiewicza 37 PDFWykaz,Sienkiewicza 37p_5.pdf

3. Dzierżawa na okres do 3 lat:

1. Część nieruchomości gruntowej położonej w Paczkowie oznaczonej numerem działki 964, 683/6 PDFWYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY nr 10.pdf

Wersja XML