Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plener architektoniczny studentów

W poniedziałek 15 maja 2017 r. rozpoczął się plener architektoniczny studentów.

Podczas warsztatów grupa studentów,  pod kierunkiem prof. Piotra Obracaja oraz dr inż. hab. Piotra Opałki szkicuje zabytki oraz krajobrazy miejscowości należących do Gminy Paczków, które później zostaną wykorzystane do wydania materiałów promocyjnych np. kalendarzy.

W tym roku plener potrwa od 15 do 19 maja br. i będą w nim  brali udział studenci z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie oraz z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego z Bydgoszczy.

Plener trwa od 15 do 19 maja br. i zakończy się wernisażem prac studentów 19 maja 2017 r. (piątek). Już dziś w imieniu artystów serdecznie zapraszamy do udziału!

Warto przypomnieć, że coroczny plener jest wynikiem porozumienia podpisanego w 2015 r. pomiędzy Gminą Paczków i Politechniką Opolską dotyczącego współpracy w zakresie wspólnych projektów edukacyjnych z dziedziny Architektury i Urbanistyki oraz Konserwacji Zabytków.

Wersja XML