Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad

W Centrum Współpracy Euroregionu Pradziad 17 maja 2017 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad, na którym to zebrani delegaci przyjęli sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2016 rok, sprawozdanie finansowe za rok 2016, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz udzielili Zarządowi absolutorium. W następnej części delegaci zatwierdzili Ramowy Program Działania SGPEP i Plan Finansowy na rok 2017r. Z ramienia Urzędu Miejskiego w Paczkowie, który jest członkiem Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad w Walnym Zgromadzeniu uczestniczyła Sekretarz Gminy Paczków – Iwona Cymara.

Foto: Euroregion Pradziad

 

 

Wersja XML