Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Fam Trip w Euroregionie Pradziad

Z okazji obchodów 20 rocznicy podpisania umowy o współpracy przygranicznej powołującej do życia Euroregion Pradziad, czeskie Biuro Euroregionu z Vrbna pod Pradedem zorganizowało we wtorek 16 maja 2017r. objazdową konferencję  pod nazwą Fam Trip. Gminę Paczków reprezentował dyrektor Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie – Radosław Napieracz. Impreza miała formą wycieczki krajoznawczej, prezentującej atrakcje Jeseników, historię terenów i miejscowości oraz przybliżającej proces powstania i działalności Euroregionu. Do udziału w niej zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich gmin beneficjentów projektów finansowanych w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad ze strony czeskiej i polskiej. Wycieczka rozpoczęła się w Zlatych Horach od zwiedzania Zlotorudnych Mlynów i odtworzonej osady górniczej. Następnie uczestnicy udali się do Jesenika, gdzie wzięli udział w uroczystym spotkaniu w  Ratuszu Miejskim. W trakcie tej uroczystości uhonorowano ludzi, którzy przed dwudziestoma laty podpisali umowę ze strony czeskiej i polskiej. Była to okazja do wspomnień i przybliżenia idei powstania Euroregionu. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie uzdrowiska Lazne Jesenik z jego wspaniałą infrastrukturą, klimatem i atrakcjami. Tam też w zabytkowej restauracji uczestnicy zjedli uroczysty obiad. Poznawanie Jeseników zakończyło się wizytą w siedzibie czeskiego Biura Euroregionu w Vrbnie pod Pradedem oraz poznaniem atrakcji Ski Arena Vrbno. Impreza była doskonałą okazją do nawiązania kontaktów między partnerami czeskimi i polskimi, które w przyszłości mogą zaowocować nowymi wspólnie składanymi projektami.

Obecnie w Gminie Paczków realizowane są trzy projekty w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska.

Pierwszy z nich pn. Ścieżka informacyjna „Śladami św. Jana Nepomucena po paczkowsko-javornickim pograniczu" dotyczy działań służących poprawie atrakcyjności pogranicza poprzez prace konserwatorskie figur św. Jana Nepomucena w Paczkowie przy ul. Wojska Polskiego i Sienkiewicza oraz w Javorniku w Czechach. Kolejny to projekt pn. „Wirtualne Oko Kultury Pogranicza Paczkowsko-Javornickiego”, którego celem jest wspólna kampania promocji pogranicza paczkowsko-javornickiego w Internecie i poza nim poprzez stworzenie portalu Wirtualnego Oka Kultury Pogranicza oraz wspólnej wizytówki Targów Rzemiosła Tradycyjnego w Paczkowie i Javorniku.  Trzeci projekt jest realizowany przez GCSiR w Paczkowie - "Sport dla wszystkich", obejmujący organizację imprez sportowo- rekreacyjnych.

Foto: Euroregion Pradziad

 

 

Wersja XML