Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ćwiczenia polsko-czeskiej policji na pograniczu

16 maja br. na polsko-czeskim pograniczu odbyły się ćwiczenia Policji z Czech i Polski. W działaniach wzięli udział Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka, Starosta Javornika  Jiří Jura oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nysie – Dariusz Dregan. Wspólne ćwiczenia były okazją do wymiany doświadczeń oraz planowania działań przeciw przestępczości na terenach przygranicznych. Sąsiedztwo Polski i Czech sprzyja częstym kontaktom policji obu państw. Dzięki wspólnym patrolom policyjnym, spotkaniom kierownictwa, uczestnictwie w działaniach i ćwiczeniach funkcjonariusze wymieniają doświadczenia w walce z przestępczością.

 

 

Wersja XML