Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wiosenny „RAJD Z KROKUSEM”

W ramach działań integracyjnych i profilaktycznych realizowanych wśród młodzieży Liceum Ogólnokształcącego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej, w dniach  8-9-10 maja 2017r. odbył się  szkolny rajd wiosenny w Góry Stołowe.  Współorganizatorem rajdu była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Paczkowie.  Głównym celem wyjazdu  było krzewienie zainteresowań pięknem ojczystego kraju i różnymi formami aktywności poznawczej jak również wskazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego z dala od alkoholu i innych substancji

 

 

 

Wersja XML