Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Maluch plus" 2017 - podpisanie umowy

22 maja 2017 r. Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka podpisał z Wojewodą Opolskim umowę o dofinansowanie zadań w ramach programu "MALUCH plus" 2017. Gmina Paczków otrzyma środki finansowe na wspieranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - moduł 1. W Paczkowie planuje si,ę utworzenie 8 nowych miejsc w żłobku, które będą funkcjonowały od 1 września 2017 r. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 88.501,90 zł (utworzenie nowych miejsc żłobkowych - 85.325,65 zł, funkcjonowanie nowych miejsc -3.176,25 zł). Inwestycja będzie polegała na przystosowaniu pomieszczeń, wyposażeniu oraz stworzeniu placu zabaw dostosowanego dla dzieci żłobkowych oraz na wymianie pieca ogrzewania CO. Wkład własny środków finansowych na utworzenie miejsc w żłobku to kwota 38.977,85 zł, a na funkcjonowanie kwota 13.323,75 zł. Łączny koszt wkładu własnego - 52.301,60 zł.

Planowany całkowity koszt zadania to 140.803,50 zł. Program kierowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

 

Wersja XML