Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Paczków:

1) Stowarzyszenie Młodych Gminy Paczków ALTERNA 

adres: Paczków, ul. Sienkiewicza 22
www: www.alterna.cba.pl

2) Stowarzyszenie Kultury Osób Niepełnosprawnych WIĘŹ (nr KRS 0000292113)

Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie
adres: ul. Wojska Polskiego 45a, tel. (77) 435 13 51, skon.paczkow@wp.pl

3) Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Paczkowie (nr KRS 0000116168)

adres: ul. Reymonta 18, tel. (77) 431 63 03
www: www.silpaczkow.free.ngo.pl, e-mail: silpaczkow@wp.pl 

4) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Paczków 

adres: Rynek 1, 48-370 Paczków

5) Stowarzyszenie PEGAZ

adres: Rynek 20, 48-370 Paczków, e-mail: biuro@zwiedzanie.paczkowa.pl

6) Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich - Klub w Paczkowie

adres: ul. Słowackiego 7, 48-370 Paczków

7) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy w Paczkowie

adres: Rynek 35, tel. (77) 431 69 31

8) Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce - Oddział Opole

adres: Katedralna 6/4, 45-008 Opole, tel. 77 4410225, e-mail: toz.opole@wp.pl

9) Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Paczkowie

adres: ul. Wojska Polskiego 20, tel. (77) 431 67 22

10) Koło Polskiego Związku Działkowców w Paczkowie

adres: ul. Wojska Polskiego 47, tel. (77) 431 66 13

11) Koło Polskiego Związku Hodowców Gołębi w Paczkowie

adres: ul. Sienkiewicza 12, tel. (77) 431 63 09

12) Koło Łowieckie „Jarząbek” w Paczkowie

adres: ul. Jagiellońska, tel. (77) 431 69 93

13) Polski Czerwony Krzyż, Opolski Zarząd Okręgowy w Opolu, Rejon Otmuchów, zr.otmuchow@pck.org.pl, opole@pck.org.pl

14) Caritas Diecezji Opolskiej, Opole, ul. Szpitalna 5a, caritas_centrala@op.onet.pl

15) Fundacja Sub Rosa, Ścibórz 42

16) Stowarzyszenie „Generacja”, Paczków, ul. Norwida 1, darpuk@o2.pl

17) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dziewiętlicach, Dziewiętlice 78

18) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Stary Paczków, Stary Paczków 88a

19) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Goworowice, Gościce 37, e-mail: biuro@przyjaznewioski.edu.pl

20) Stowarzyszenie Artystyczne Miłośników Folkloru, Goświnowice, ul. Kolejowa 16, samf.nysa@gmail.com

21) Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców w Paczkowie, Paczków, Rynek 21

22) Towarzystwo Polsko – Francuskie, Paczków, ul. Słowackiego 7

23) Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Paczkowie„Trójka Dzieciom”, Paczków, ul. 1 Maja 2

23) Ochotnicza Straż Pożarna w Gościcach, Gościce

24) Ochotnicza Straż Pożarna w Kamienicy, Kamienica 83

25) Ochotnicza Straż Pożarna w Wilamowej, Wilamowa 54a

26) Ochotnicza Straż Pożarna w Dziewiętlicach, Dziewiętlice

27) Ochotnicza Straż Pożarna w Ujeźdźcu, Ujeździec 52a

28) Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Paczkowie, Stary Paczków

29) Ludowy Zespół Sportowy - Gościce, Gościce 

30) Ludowy Zespół Sportowy – Trzeboszowice, Trzeboszowice 

31) Ludowy Zespół Sportowy – Dziewiętlice, Dziewiętlice

32) Ludowy Zespół Sportowy – Ujeździec, Ujeździec

33) Ludowy Zespół Sportowy – Kamienica, Kamienica

34) Klub Sportowy "Sparta" Paczków, ul. Jagiellońska 7, tel. (77) 431 77 05
www: www.sparta.paczkow.pl, e-mail: sparta@paczkow.pl

35) Stowarzyszenie Klub Karate-do Shotokan Funakoshi Paczków, Paczków, ul. Wrocławska 12/4

36) Uniwersytet III Wieku, Paczków, ul. Rynek 20

e-mail:
strona www https://paczkowskiutw.blogspot.com/

 

Wersja XML