Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie paczkowian z Polakami na Litwie

W dniach 5-8 maja 2017 r. paczkowska młodzież z Publicznych Szkół Podstawowych, Publicznego Gimnazjum i Zespołu Szkół w Paczkowie wraz z nauczycielami oraz przedstawicielami samorządu Gminy Paczków, uczestniczyli w wycieczce o charakterze patriotycznym na Litwę do miejscowości Ejszyszki w rejonie Sołeczniki.

Ejszyszki to miasto liczące ponad 3000 mieszkańców, z czego aż 83 % stanowią Polacy. Miasto jest położone na wysoczyźnie Podlasko- Białoruskiej, nad Wersoką, na historycznym Trakcie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, prowadzącego niegdyś z Grodna do Wilna (80 km).

Pierwszego dnia po przyjeździe, delegacja z Paczkowa poznała zabytki rejonu Sołeczniki. We wsi Koniuchy – miejscu masakry dokonanej 29 stycznia 1944 r. przez partyzantów radzieckich, na co najmniej 38 polskich mieszkańcach – zostały złożone kwiaty i odśpiewane pieśni patriotyczne. Następnie uczestnicy wyjazdu zwiedzili okolice miejscowości Ejszyszki, ruiny grodu Księcia Witolda, który wraz z Jagiełłą brał udział w bitwie pod Grunwaldem. Kolejnym punktem programu były odwiedziny w przedszkolu w Ejszyszkach, gdzie przekazano dary od serca zakupione przez rodziców przedszkolaków i uczniów szkół, które sprawiły polskim dzieciom na Litwie wiele radości. W planie wycieczki znalazły się także Dom Polskim,  służący rozwojowi polskiej kultury, kościół pw. Wniebowstąpienia Pańskiego oraz miejscowy cmentarz, na którym w 2009 r. powstała kwatera wojenna, gdzie  złożono szczątki żołnierzy Armii Krajowej. Pamięć o zmarłych uczczono modlitwą i pieśniami patriotycznymi. Na centralnym placu miasteczka złożono kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym 150. rocznicę powstania styczniowego. Po spotkaniu w Starostwie w Ejszyszkach, w Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego na gości z Polski czekał wspaniały występ uczniów z Ejszyszek, w który zaangażowali się również uczniowie z Polski, zawody sportowe, gry integracyjne, podczas których wszyscy radośnie spędzili czas i nawiązali nowe kontakty na przyszłość.

Kolejny dzień upłynął na zwiedzaniu rejonu Sołecznickiego, m.in. Pałacu Balińskich w Jaszunach, odwiedzanego także przez Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. Warto wiedzieć, że w okolicy Sołecznik Adam Mickiewicz przyglądał się obrzędom ludowym Dziadów, poświęconym duszom zmarłych, które stały się inspiracją do napisania dramatu pod tym samym tytułem. Następnie uczestnicy wycieczki udali się na zwiedzanie Wilna. Tam wzięli udział we mszy świętej w kościele pw. św. Teresy, gdzie po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego w 1935r. przechowywano urnę z jego sercem, którą w pierwszą rocznicę śmierci złożono na cmentarzu na Rossie.  Po mszy świętej odwiedzili najważniejsze miejsca: Sanktuarium matki Boskiej Ostrobramskiej, domy, w których mieszkali znani wszystkim poeci epoki romantyzmu – Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki. kościół Piotra i Pawła, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego z obrazem „Jezu, ufam Tobie” oraz cerkiew prawosławną. Grupa zwiedzających przechodziła również obok budynku hotelu, gdzie znajduje się dawna Cela Konrada, w której toczyła się akcja jednej z najsławniejszych scen w literaturze polskiej – III części „Dziadów” A. Mickiewicza. W klasztorze przekształconym w XIX w. na więzienie stanowe więziono Mickiewicza wraz z innymi filomatami i wiele innych. Ważnym miejscem na mapie Wilna, do którego udali się paczkowianie, był cmentarz na Rossie – najstarsza i najpiękniejsza wileńska nekropolia, miejsce pochówku serca Marszałka Józefa Piłsudskiego i jego matki. Na terenie nekropolii spoczęły ciała wybitnych i zasłużonych dla Polski i Litwy osób, z których wielu tworzyło historię miasta iobu narodów, a także żołnierze polegli w latach 1919-1920 podczas wojny polsko-bolszewickiej, w 1939 roku i żołnierze AK, którzy zginęli w 1944 r. podczas operacji Ostra Brama – łącznie ok. 200 mogił.

Polacy modlili się także na cmentarzu na Antokolu, gdzie znajduje się olbrzymia kwatera żołnierzy Wojska Polskiego (ok. 1600 grobów) walczących w wojnie polsko-bolszewickiej.  Po powrocie z Wilna wszyscy udali się na zasłużony odpoczynek. Następnego dnia delegacja z Polski wyruszyła w drogę powrotną. W czasie trwającej prawie 15 godzin podróży, w autokarze panowała wspaniała i radosna atmosfera. Młodzież zaprezentowała swój talent wokalny przy akompaniamencie gitar Burmistrza Gminy Paczków i uczennicy Zespołu Szkół w Paczkowie – Julianny Pajestki.

Wyjazd został zorganizowany przez Burmistrza – Artura Rolkę i w całości sfinansowany z budżetu Gminy Paczków. Dzieci i młodzież szkół w naszej gminie brały udział w całorocznym programie patriotycznym, który miał m.in. na celu, przygotowanie uczniów do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 2018r.

W czerwcu podczas O-Polskiego Święto Kawki w Paczkowie, będziemy gościli 5 osobową delegację z gminy Ejszyszki. Zostanie podpisana umowa partnerstwa w obszarze wymiany młodzieży, inicjatyw pielęgnujących polską historię, pogłębiających wartości patriotyczne po obu stronach granicy. 

W tym miejscu Burmistrz Gminy Paczków wraz z Radą Miejską w Paczkowie pragną złożyć ogromne podziękowania dla rodziców, nauczycieli, przedszkolaków i uczniów wszystkich szkół z Gminy Paczków, którzy przygotowali wspaniałe prezenty dla polskich dzieci mieszkających w Ejszyszkach. Wśród darów znalazły się wielkie ilości przyborów szkolnych, książek, pomocy dydaktycznych. Dziękujemy za zaangażowanie i chęci przygotowania paczek oraz za szlachetne serce i otwartość na drugiego człowieka.

Ponadto dziękujemy wychowawcom i nauczycielom za włączenie się do projektu i wspaniałe przygotowanie uczniów naszych szkół do wyjazdu.

Placówki oświatowe biorące udział w projekcie:

Przedszkole Publiczne nr 1, Przedszkole Publiczne nr 2, Przedszkole Publiczne nr 3 z Oddziałem Żłobkowym, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Paczkowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzeboszowicach, Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Kamienicy, Gimnazjum Publiczne w Paczkowie oraz Zespół Szkół w Paczkowie.

Uczestnicy wyjazdu:

Delegacja: Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka, Przewodniczący Rady Miejskiej w Paczkowie – Wiesław Barabasz, Radni Rady Miejskiej w Paczkowie: Wiesława Nowakowska, Adam Czadankiewicz i Bronisław Wiśniowski, Naczelnik Wydziału Oświaty – Katarzyna Rolka, Władysław Klukowski – pracownik Urzędu Miejskiego w Paczkowie;

Dyrektorzy i nauczyciele: PSP nr 2 w Paczkowie – Iwona Wróblewska, PSP nr 3 w Paczkowie – Maria Wołków, Danuta Makarońska, Dyrektor PSP w Kamienicy – Barbara Tetłak, PSP w Kamienicy Aneta Sypek, Dyrektor PSP w Trzeboszowicach – Małgorzata Rokosz, PSP w Trzeboszowicach – Beata Biernat, Gimnazjum Publiczne w Paczkowie – Beata Wąsiak, Zespół Szkół w Paczkowie – Jolanta Kalisz.

Uczniowie: PSP nr 2 w Paczkowie: Paulina Chronowska, Mateusz Dziedzic, Kamila Molanda, Emilia Nazarańska, Angelika Piekarska, Anna Sawka, Natalia Rolka, Patryk Dziasek, PSP nr 3 w Paczkowie – Wiktor Capyta, Julia Pater, Michał Szczotka, Katarzyna Łaptas, Cezary Wach, PSP w Kamienicy – Szymon Wilgos, Oliwia Zwolińska, Gracjan Szczotka, Mikołaj Bogacki, Iwona Talik, PSP w Trzeboszowicach – Kinga Brodziak, Gabriela Bezwerchna, Kinga Kubica, Wiktoria Oleksy, Kalina Rogozik, Gimnazjum Publiczne w Paczkowie – Anna i Zofia Kalisz, Maja Bartosik, Kinga Szczepańska, Gabriela Kubka, Michał Przybylski, Zespół Szkół w Paczkowie – Julianna Pajestka, Diminika Piznal, Dominika Szczotka, Wiktoria Włodarz.

Foto: uczestnicy wyjazdu na Litwę.

 

 

Wersja XML