Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ORLIK

2858_1297081496.jpeg
 Od grudnia 2010 roku w Paczkowie działa kompleks sportowo-rekreacyjny "Orlik", zrealizowany w ramach rządowego programu „Moje boisko - Orlik 2012”. W skład obiektu przy ulicy Sienkiewicza 22 wchodzi: boisko piłkarskie (o wymiarach 30m x 62m, z nawierzchnią w postaci trawy syntetycznej, ogrodzone po obwodzie siatką o wysokości 4m oraz wyposażone w bramki i piłkochwyty) i boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej (o wymiarach 19m x 32m, o nawierzchni poliuretanowej, również ogrodzone i wyposażone w kosze do koszykówki i pełen zestaw do gry w piłkę siatkową) oraz budynek sanitarno-szatniowy o powierzchni użytkowej ok. 60 m2 (magazyn sprzętu gospodarczo-sportowego, dwie szatnie, pomieszczenia higieniczno-sanitarny, pomieszczenie gospodarza obiektu). Paczkowski "Orlik" powstał w bezpośrednim sąsiedztwie budynku paczkowskiego Gimnazjum Publicznego - wcześniej w tym miejscu znajdowało się asfaltowe boisko szkolne. Śmiało można stwierdzić, że jest to jeden z najładniejszych tego typu kompleksów boiskowych na Opolszczyźnie. Całość zajmuje powierzchnię prawie 45 arów. Obiektem administruje GCSiR Paczków.

"Orlik" udostępniony będzie bezpłatnie przez cały rok. Warto odnotować, że w dniach roboczych roku szkolnego, w godzinach od 8:00 do 16:00, obiekt przeznaczony jest do wyłącznej dyspozycji uczniów paczkowskich szkół, którzy będą korzystać z niego w ramach zajęć lekcyjnych. Dla wszystkich zainteresowanych "Orlik" dostępny będzie w godzinach:

Wersja XML