Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej

Burmistrz Gminy Paczków ogłosił III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 32,46 m2 i powierzchni zabudowy 36,00 m2, położonym w Paczkowie przy ul. Staszica, oznaczonej jako działka nr 311/2 o pow. 0,0036 ha, ark. m. 1 i zapisanej w księdze wieczystej Kw nr OP1N/00039395/1, stanowiącej własność Gminy Paczków.

PDFregulamin III przetargu.pdf

PDFmapa.pdf

PDFszkic.pdf

 

 

Wersja XML