Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nyskie Księstwo Jezior i Gór ogłasza nabór wniosków

Nabór dotyczy wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji przez Stowarzyszenie Nyskie Księstwo Jezior i Gór Lokalnej Strategii Rozwoju. Wnioski przyjmowane są przy ul. Kolejowej 15 w Nysie od 23.06.2017r. do 07.07.2017r. od 7:30 do 15.30.

W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski dotyczące Przedsięwzięcia 1.2.1 - Tworzenie przestrzeni do wspólnych spotkań.

Cel ogólny - wielofunkcyjne obszary wiejskie.

Cel szczegółowy - Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie zagospodarowania wolnego czasu.

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.

Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 600 000 zł.

Ogłoszenie:

PDFogloszenie_o_naborze_wnioskow_1_2_1_tworzenie przestrzeni.pdf (623,95KB)

Załącznik nr 1:

PDFzał. nr 1 do ogłoszenia nr 1_2017.pdf (810,93KB)

 

 

Wersja XML